Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y.

   
 FARAVID 1/1977
   
Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja 1/1977.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y.,
Rovaniemi 1977, 261 sivua.
 


Kirjoittajat ja artikkelit:Kyösti Julku,
Suomen tulo maailmankartalle

Jouko Vahtola,
Magnuksesta Tayloriin - Tornion alue eurooppalaisessa katsannossa 1800-luvun puoliväliin mennessä

J. Juhani Kortesalmi,
Porot Tornionjokilaakson lapinliikenteessä

O. Korkiakangas,
Pohjois-Pohjanmaan miesten sukunimet 1618 väenottoluettelon mukaan

Yrjö Hyötyniemi,
Rahanlyönnistä Tornion Lapissa 1600-luvun lopulla

Liisa Ervasti-Julku,
Neljä Kajaanin karttaa 1700-luvulta

Juhani Kostet,
Oulaisten Piipsjärven kuivaushanke

Olavi K. Fält,
Itsenäisyytemme vuosikymmenet Kajaanissa - Kajaani 1917 - 1977

Pentti Mäensyrjä,
Kirjallisuuden projisoituminen historiaan

 

 

18.12.2013