FARAVID 17/1993
   
Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja 17/1993.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y.,
Rovaniemi 1993, 362 sivua.
 


Kirjoittajat ja artikkelit:

Kyösti Julku,
In memoriam Pentti Airas

Pentti Airas,
Historian perustekijät

Jukka-Pekka Ruuskanen & Janne Ikäheimo,
Style and Chronology of Late Aegean Seals – Bulls with Circular Horns

Janne Ikäheimo,
Kelvottoman veden akvedukti – Frontinus ja Aqua Alsietina

Jukka Luoto,
Viipurilainen hopea-aarre Etelä-Karjalan museon kokoelmissa

Jorma Karman,
Den fasta finska bygden i övre Norrlands kustland under medeltiden

Jaakko Lehtovirta,
Terrible Ideas – Some Sources of the Groza of Ivan IV

Kyösti Julku,
Perinteellisen Tornion ja Kittilän rajan merkitseminen

Kyösti Julku,
Kemin pitäjän ja Kemin Lapin rajan merkitseminen maastossa

Matti Männikkö,
Rakennehistoriallinen metodi 1700-luvun kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa. Esimerkkinä Fredrik Suuren ekspansiopolitiikan tulkinta ja selittäminen

Kari Alenius,
Suomen yhteiskunnalliset olot virolaisessa painetussa sanassa 1800-luvun jälkipuolella

Marko Lehti,
Fennomaanit Suomen siltaa rakentamassa

Taina Syrjämaa,
Italian turismiorganisaation ensivaiheet 1900-luvun alussa — ANMF

Veli-Pekka Lehtola,
Alempi kulttuuri, katoava kansa? Saamelaiset ja sosiaalidarwinismi 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa

Ari Leskinen,
Vasemmistoradikaalien ja sosialidemokraattien vaaliliitto vuoden 1924 eduskuntavaaleissa

Olavi K. Fält,
Keisarin-kuva taloudelliseksi suurvallaksi
kohoavassa Japanissa 1960-luvulla


Kyösti Julku,
Historiallisen kartografian metodisia ongelmia

Olavi K. Fält,
Globaalinen historia

Raimo Pullat,
Kirja ja sen lukija 1700-luvun Tallinnassa. Vaikutukset Suomeen

Olavi Huikari,
Tulvaniityt ja muinaisen Kainuunmaan kulttuuri

Timo Ylimaunu,
Tornion esihistoriaa etsimässä

Sanna Eskola,
Inventointikokemuksia Pirkkiöstä

Jari Okkonen & Anne Petäjä-Ronkainen,
Kemin Länkimaan hautalatomus B:n maaperänäytteiden ominaissähkömjohtokyvyn mittaus
 

 

04.01.2014