FARAVID 4/1980
   
Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja 4/1980.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y.,
Rovaniemi 1980, 269 sivua.
 


Kirjoittajat ja artikkelit:Jouko Vahtola,
Herodotoksesta Jalmari Jaakkolaan. Asutuksen alkuperän ongelmasta historiankirjoituksessa

Jaakko Frösen,
Kenen on vastuu? - Veroviljan kuljetus kreikkalaisessa Egyptissä

Kyösti Julku,
Tacituksen sithonit

Christian Reynaud & Mervi Hjelmroos,
Myöhäiseltä mesoliittiselta ajalta lähtien siitepölyanalyysillä todistettu ja radiohiilimenetelmällä ajoitettu ihmisen vaikutus luontaiseen metsäkasvillisuuteen Pohjois Pohjanmaan alueella

Aulis Forss,
Pattijoen Pikkuliekonkankaan jätinkirkon kaivaukset kesällä 1979. Alustava raportti

Gunnar Pellijeff,
Finsk bosättning i Kalixbygden

Hans Sundström,
"Gamla stränder finns ej mer...". Om nordbottnisk bebyggelsehistoria i ett teknologiskt perspektiv

Jouko Vahtola,
Den tidiga bosättningen i Kemi älvdal - några huvuddrag

Thomas Wallerström,
De arkeologiska undersökningarna i Hietaniemi - presentation och preliminära resultat

Pentti Koivunen,
Oravaisensaaren kaivaukset kesällä 1980. Alustava raportti

Juhani Kostet,
Karttoja 1700-luvun Turusta

Juhani Kostet,
Engelin aikakauden arkkitehtuuria Torniossa

Pentti Mäensyrjä,
"Wäkijuomatulwa Rowaniemellä". Lappiin puuhattiin paikallista kieltolakia 1912 - 1913

Jouko Talonen,
Yhteiskunnalliset kysymykset Pohjois-Amerikan apostolis-luterilaisten vuosikokouksissa 1908 - 1932

Norman A. Graebner,
Public Opinion and Foreign Policy: A Pragmatic View

Alpo Kallio,
The Boundaries of our Knowledge in Physics

ARVOSTELUJA:

Keijo K. Kulha,
Pohjois-Suomen jälleenrakentaminen

Eero Kiviniemi,
Paikannimistöstä uusia näkymiä Peräpohjolan varhaishistoriaan

Pentti Virrankoski,
Peräpohjolan asutuksen syntyhistoriaa

 

 

18.12.2013