FARAVID 40/2015
 
Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja. Journal for Historical and Archaeological Studies.

Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi 2015, 245 s. Mv-kuvitus.

Artikkelit:


Jari-Matti Kuusela, Iin Illinsaaren Suutarinniemen myöhäisrautakautinen kalmisto ja sen konteksti

Timo Huhtelin & Janne Ikäheimo,
Ortodoksinen risti-ikoni Oulun Pokkisenväylästä

Ritva Kylli,
Hävitetyn maan muistot ja muistojen merkitys pohjoisilla rajaseuduilla

Denis Kuzmin,
Läntisen pomorialueen historia nimistöaineiston valossa

Marge Rennit,
The image of Estonian towns in the 18th and 19th century travelogues (until the 1850s)

Heikki Roiko-Jokela,
Julistettakoon holhottavaksi! Holhoukseen julistamisen perusteista 1700-luvulta 2000-luvulle

Tarja-Liisa Luukkanen,
Kansankielestä yliopisto-opintojen kieleksi. Suomen kielen alkuvaiheista Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa

Reijo Valta,
Siis automobiileja... Auto suomalaisessa tieteiskirjallisuudessa ennen vuotta 1914

Olavi K. Fält,
Kansainvälisyys vai kansallisuus: Nitobe Inazōn ristiriita?

Olli Kleemola,
Arvoitukselliset sota-albumit. Suomalaisten ja saksalaisten sotilaiden toisen maailmansodan aikaiset valokuvakokoelmat ja niiden synty

Hanna Honkamäkilä,
Interest in Deepening U.S. – Finnish Scientific Co-operation 1947–1952

Sanna Salo,
Suomi-kuva Italian kahdessa viikkolehdessä vuosina 1950–1953: Urhollisuutta, alastomuutta ja urheilua

19.11.2016