FARAVID 45/2018
 
Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja. Journal for Historical and Archaeological Studies.

Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi 2018, 104 s.

Kirjoittajat ja artikkelit:

Tieteelliset artikkelit

Janne Ikäheimo,
Labiilit ikäykset ja stabiilit isotoopit: lisää 14C-ajoituksia Keminmaan Valmarinniemeltä

Olavi K. Fält, Increasingly global and networked science – Yokohama as a stage for Western science in the early 1870s world

Ritva Kylli, ”Nauruksi oli parasta asia muuttaa” – huumorin ja nauramisen merkitys kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomen Lapissa 1900-luvun alkupuolella

Reijo Valta, Hevosista hevosvoimiin – Autoliikenteen alkuvaiheet suomalaisissa maakunta- ja paikallishistorioissa

Jukka Nyyssönen, Saamelaispolitiikka itsenäisessä Suomessa – kriittinen synteesi

Kari Alenius, The “Asylum Seekers Crisis” in Tornio in 2015 as Conveyed by Finnish Newspapers

 

 

31.8.2019