FARAVID 6/1982
   
Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja 6/1982.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y.,
Rovaniemi 1982, 324 sivua.
 


Kirjoittajat ja artikkelit:


Hans Sundström,
Ogräs i odlingshistoriens tjänst. Paleoekologiska forskningsmetoder och -resultat med exempel från Norra Bottenviksområdet

Tuula Auer,
Konservointi - tutkimusta ja käsityötä arkeologian laboratoriossa

Kyösti Julku,
Tuohikirjeen 286 ajoitus

Kyösti Julku,
Täyssinän rajan Keyrityn pyykki. Väliraportti

Jouko Vahtola,
Uudisasutus ja lappalaisasutus Tornion- ja Muonion joen vesistöalueella

Juhani Kostet,
Ruotsin vallan aikaisia asemakaavakarttoja Pohjan Torniosta

Auvo Kostiainen,
Näkyvät ja näkymättömät siirtolaiset. Suomalaiset Yhdysvaltain ja Kanadan poliittisessa elämässä

Jouni Suistola,
The Finnish National Awakening and the Question of Relationship between Turkish and Finnish People

Olavi K. Fält,
Japani länsimaisessa kirjallisessa tietoudessa ennen Japanin avautumista 1854

Rauni Määttä,
Paltaniemen kansakoulurakennus

Juhani Kostet,
Kiihotuskirjallisuuden salakuljetusta Länsipohjassa

Jouko Talonen,
Yhteiskunnan kuva Kristillisessä Kuukauslehdessä (The Christian Monthly) vuosina 1916 - 1940

Jouko Talonen,
Lestadiolaiset ja Ruotsin kieltolakiäänestys vuonna 1922

Seppo Hautanen,
Oulun pommitukset ja ilmapuolustus talvisodan aikana

Jukka Knuuttila,
Euroopan voimatasapaino: taustatekijät ja tulevaisuudennäkymät

Pentti Airas,
Problems and Methods of Study in the Matter of War and Peace

ARVOSTELU:

Matti Klinge,
Suomalaisten käsitykset Japanista

 

 

18.12.2013