Knut Drake, Turun tuomiokirkon pääkuorin portaalin entistäminen
(Faravid 24/2000)

Faravid_24_031 Faravid_24_032 Faravid_24_033 Faravid_24_034