Jarmo Pulkkinen, Työkalut, koneet ja automaatit elämän selittäjinä. Tekniset metaforat tieteenhistorian apuvälineenä
(Faravid 30/2006)

Pulkkinen0 Pulkkinen02 Pulkkinen03 Pulkkinen04 Pulkkinen05 Pulkkinen06 Pulkkinen07
Pulkkinen08 Pulkkinen09 Pulkkinen10 Pulkkinen11 Pulkkinen12 Pulkkinen13 Pulkkinen14