Kari Alenius, Perusteos suomalaisen sotataidon kehityksestä itsenäisyyden alkuvuosina
(Faravid 31/2007)

Alenius Alenius2