Olavi K. Fält, Eurooppalaisen ja itäaasialaisen periodisaation erot ja yhtäläisyydet
(Faravid 31/2007)

Falt0 Falt02 Falt03 Falt04 Falt05 Falt06 Falt07
Falt08 Falt09 Falt10 Falt11