Jari Okkonen – Jukka Heikkilä, Pohjois-Suomen kalapatojen arkeologiaa – Havaintoja viidestä sisävesikohteesta
(Faravid 35/2011)

Okkonen-Heikkila0 Okkonen-Heikkila02 Okkonen-Heikkila03 Okkonen-Heikkila04 Okkonen-Heikkila05 Okkonen-Heikkila06 Okkonen-Heikkila07
Okkonen-Heikkila08 Okkonen-Heikkila09 Okkonen-Heikkila10 Okkonen-Heikkila11 Okkonen-Heikkila12 Okkonen-Heikkila13 Okkonen-Heikkila14
Okkonen-Heikkila15