Tiina Saukko, Riutulan lastenkoti ja saamelaislasten suomalaistaminen Inarissa 1900-luvun alussa
(Faravid 35/2011)

saukko0 saukko02 saukko03 saukko04 saukko05 saukko06 saukko07
saukko08 saukko09 saukko10 saukko11 saukko12 saukko13 saukko14
saukko15