Studia Archaeologia Septentrionalia 4
 
Timo Ylimaunu,

Aittakylästä kaupungiksi.
– arkeologinen tutkimus Tornion kaupungistumisesta 18. vuosisadan loppuun mennessä.
 

Tornio oli jo keskiajalla yksi Pohjolan kansainvälisistä markkinapaikoista. Uuden ajan alkupuolella Kustaa II Adolf myönsi Torniolle kaupunkioikeudet vuonna 1621, jonka jälkeen kaupunki rakennettiin Suensaarelle, yhdelle Tornionjoen suistosaarista. Aittakylästä kaupungiksi – arkeologinen tutkimus Tornion kaupungistumisesta 18. vuosisadan loppuun mennessä –teoksessa tarkastellaan 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun ensimmäisinä vuosina tehdyissä kaupunkiarkeologisissa kaivauksissa löydettyjen rakennusjäänteiden kautta Tornion kehittymistä varhaismoderniksi puukaupungiksi. Tutkimuksessa rakenteellinen urbanisaatiokehitys liitetään osaksi modernisaatioprosessia ja näin tarjotaan täysin uudenlainen näkökulma kaupunkitutkimukseen. Kaupunkiarkeologisten kaivauslöytöjen, kaupunkikarttojen ja –kuvien avulla luodaan synteesi Euroopan pohjoisimman kaupunkitilan kasvusta osana laajempaa ruotsalaista ja eurooppalaista varhaismodernia kehitystä.

Tutkimuksessa selvitetään monitieteellisesti torniolaisten käyttämiä rakennustekniikoita, minkälaisten materiaalisten seikkojen kautta kaupunki alkoi erottua ympäröivästä maaseudusta ja miten torniolaisista kehittyi varhaismoderneja kaupunkilaisia. Teoksessa osoitetaan muun muassa se, miten yksityinen ja julkinen tila muotoutuivat kaupunkilaisten elinpiirissä, kuinka torniolaiset käyttivät kaupunkitilaa sosiaalisen erottelun välineenä sekä miten kaupunkikartografia ja urbanisaatio vaikuttivat osaltaan torniolaisten yksilöllisyyden kehitykseen varhaismodernilla ajalla.

 

 

25.10.2011