Studia Archaeologia Septentrionalia 5
 
Tiina Äikäs,

Rantakiviltä tuntureille
– Pyhät paikat saamelaisten rituaalisessa maisemassa.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y., Rovaniemi 2011, 240 sivua + värikuvaliite 16 sivua, mv-kuvitus.

Saamelaisten etnisen uskon piirissä pyhyys on ilmennyt maisemassa monin tavoin. Pyhyyteen ja rituaaleihin liittyviä merkityksiä ovat saaneet niin tunturit ja järvet kuin uhrikivet eli seidatkin. Rantakiviltä tuntureille – Pyhät paikat saamelaisten rituaalisessa maisemassa valottaa pyhien paikkojen ja rituaalisen toiminnan moninaista ja vaihtelevaa luonnetta. Pyhyys on voinut liittyä hyvin erilaisiin luonnonelementteihin, ja sitä on voitu kokea paitsi rituaalien myös arkisen toiminnan kuten metsästyksen yhteydessä.

Arkeologisiin kenttätöihin sekä historiallisiin lähteisiin tukeutuen kirjassa kuvataan myös pyhyyden merkitysten muutosta 1000-luvulta nykypäivään. Seidoilta löydetyt merkit ihmisen toiminnasta osoittavat, että uhrikivillä vieraillaan nykyäänkin. Ne ovat erilaisille ihmisryhmille tärkeitä paikkoja ja monenlaisen toiminnan näyttämöitä.


 

 

25.10.2011