Studia Archaeologia Septentrionalia 6
 
Titta Kallio-Seppä,

Kosteutta, puuta ja vallankäyttöä
– arkeologinen näkökulma Oulun kaupungin julkisen tilan kehittymiseen 1600-luvulta 1820-luvulle.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y., Rovaniemi 2013, 209 sivua. Mv-kuvitus, värillinen karttaliite.

Kosteutta, puuta ja vallankäyttöä -tutkimus kuvaa Oulun kaupungin julkisen tilan kehittymistä kaupungin alkuvaiheista 1600-luvulta aina 1820-luvulle saakka, jolloin kaupunkitilaan tehtiin suuria muutoksia tuhoisan kaupunkipalon ja sitä seuranneen uudelleenrakentamisen myötä. Kaupungin julkista tilaa - kirkkomaata ja kirkkoa, katuja, viemäreitä, kaupungissa sijainneita kosteita alueita, toreja, satamaa ja kaupungin rajat muodostanutta tulliaitaa - käsitellään pääosin 2000-luvun valtakunnallisestikin runsaan kaupunkiarkeologisen kaivaustoiminnan paljastaman lähdeaineiston kautta. Historiallisina lähteinä toimivat kaupungin kartografiset lähteet, eli kaupunkimittaukset ja -suunnitelmat sekä aikalaiskuvaukset.

Tutkimus selvittää vallankäytön, sosiaalisen muistin ja tilan kokemusten kautta julkiseen kaupunkitilaan sekä julkisen ja yksityisen tilan rajaan liittyviä kysymyksiä. Mitkä seikat ohjasivat julkisen tilan muodostumista, sen muutoksia ja tilan kokemuksia, ja millaisia toteutuneet muutokset olivat. Kuinka kaupunkitilan muutoksiin vaikutettiin toisaalta kruunulta tulleilla ohjeilla, mutta miten myös kaupungin asukkaiden oma toiminta vaikutti tilan käyttöön ja sen kehittymiseen. Miten kaupunkitilassa havaittavat konkreettiset ja mentaaliset rajat rakentuivat ja miten ne koettiin. Tutkimuksen tulokset korostavat luonnonolosuhteiden ja erityisesti kaupungin kosteuden vaikutusta kaupunkitilan rakentamiseen ja tuovat kaupungin varhaisten vuosisatojen oululaiset esiin aktiivisina toimijoina ja kaupunkitilan käyttäjinä


 

 

06.11.2013