Studia Historica Septentrionalia 31
 
Toim. Kyösti Julku.

Rajamailla 3 – 1995.

1997.
200 sivua.
 

Rajamailla -seminaari on Kainuun ja rajantakaisen Karjalan esihistorian ja historian tutkijoiden vuotuinen kohtaamispaikka. Seminaari järjestetään 1997 jo yhdeksännen kerran. Rajamailla -seminaarin luennoitsijat ovat ansioituneita tutkijoita ja tiedemiehiä maamme yliopistoista ja Petroskoista. Vuosien mittaan seminaareissa on luodattu ajankulkua ja tapahtumasarjoja esihistorian hämärästä nykypäivään. Rajamaakuntana Suomussalmi on ollut luontainen kohtaamispaikka. Sen lähes 10 000 vuoden taakse ulottuva historia, rajan kirot ja rajan mahdollisuudet ovat jatkuvasti antaneet tutkijoille uusia aiheita ja tutkimuskohteita. Rajamailla III perustuu vuoden 1996 luentoihin.

SISÄLLYSLUETTELO

Dubrovskaja, Elena, Suomen ja Karjalan raja-alueet 1900-luvun alussa ortodoksisten ja luterilaisten lähetystyöntekijöiden matkamuistelmissa
Heikkilä, Elli, Kainuun väestö- ja aluekehityksen tulevaisuuden näkymät
Huurre, Matti, Metsästystä ja kalastusta esihistoriallisella ajalla
Iljuha, Olga, Demografinen tilanne Karjalassa 1980-1990
Kauppi, Ulla-Riitta, Toisen maailmansodan jäännösten suojelu Kainuun alueella
Kianto, Raija-Liisa, Ilmari Kianto ja Vienan Karjala – lähes unohdettu Viena-kirjallisuus
Kilin, Juri, Toinen marssi Ouluun – Puna-armeijan johdon toisen hyökkäyksen suunnitelmia Suomussalmen kautta maaliskuun loppupuoliskolla
Nieminen, Markku, Vienan runokylät
Pöllä, Matti, Vienan ”laulumaiden” 1890-luvun väestön sukujuuret
Ranta, Raimo, Vienan ja Kainuun kaupalliset suhteet menneinä vuosisatoina
Siivola, Jouko, Lääketiedettä ja lääkintätaitoa Kainuussa
Tshernjakova, Irina, Luostarit ja kirkkopitäjät Äänisen rannoilla: katsaus menneisyyteen
Vester, Lippo, Runokylien kulttuuriperintö
 

 

04.09.2011