Studia Historica Septentrionalia 34
 
Toim. Kyösti Julku.

Rajamailla IV – 1997.

1998.
207 sivua.
 

Rajamailla -seminaari on Kainuun ja rajantakaisen Karjalan esihistorian ja historian tutkijoiden vuotuinen kohtaamispaikka. Seminaari järjestetään vuonna 1998 jo kymmenennen kerran.
Rajamailla -seminaarin luennoitsijat ovat ansioituneita tutkijoita ja tiedemiehiä maamme yliopistoista ja Petroskoista. Vuosien mittaan seminaareissa on luodattu ajankulkua ja tapahtumasarjoja esihistorian hämärästä nykypäivään. Rajamaakuntana Suomussalmi on ollut luontainen kohtaamispaikka. Sen lähes 10 000 vuoden taakse ulottuva historia, rajan kirot ja rajan mahdollisuudet ovat jatkuvasti antaneet tutkijoille uusia aiheita ja tutkimuskohteita. Rajamailla IV perustuu vuoden 1997 luentoihin.

SISÄLLYSLUETTELO

Dubrovskaja, Jelena, Ortodoksisen papiston kertomaa Karjalasta 1900-luvun alusta
Heikkinen, Jalo, Ilmari Kiannon varhaisvuodet
Huovinen, Jussi, Ilon ja surun sävelet
Kilin, Juri, Karjalan nousu uusien arkistolähteiden valossa
Korteniemi, Markku & Suominen, Esa, Nuoliharju W - Suomen vanhin pyyntikuoppa?
Pesonen, Esko, Kouluyhteistyö Karjalan Kalevaan
Pöllä, Matti, Itävienalaisen Voijärven pitäjän avioliittokenttä 1779–1810
Ranta, Raimo, Vienan Karjalaisten Liitto ja rajantakainen koulukysymys vuosina 1906–10
Taskinen, Helena, Suomussalmen Tyynelänrannan hautalöytö
Tervonen, Päivi, Kainuun vienalaiskylien rakennusperinne
Vester, Lippo, Kainuun pajakulttuuri on moni-ilmeinen ja rikas
Julku, Kyösti, Suomalais-ugrilaiset Euroopan alkuperäiskansa

 

04.09.2011