Studia Historica Septentrionalia 35
 
Toim. Kyösti Julku.

Rajamailla V – 1998.

1999.
169 sivua.
 

Rajamailla -seminaari on Kainuun ja rajantakaisen Karjalan esihistorian ja historian tutkijoiden vuotuinen kohtaamispaikka. Seminaari on järjestetty jo kymmenen kertaa. Vuonna 1999 seminaaria ei järjestetä erillisenä, vaan se yhdistetään valtakunnallisiin kotiseutupäiviin, joiden järjestäjinä ovat Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Puolangan kunnat, Kainuun Liitto ja valtakunnallinen Kotiseutuliitto. Rajamailla V perustuu vuoden 1998 luentoihin.

SISÄLLYSLUETTELO

Iljuha, Olga, Koululaitos Vienan Karjalassa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa
Julku, Kyösti, Tuhat vuotta idän ja lännen välissä
Lackman, Matti, Jääkäriliikkeen pohjoinen ulottuvuus
Laine, Antti, Suomalaisen Karjalan liittäminen neuvostotalouden osaksi vuoden 1940 jälkeen
Makurov, Vasili, Katsaus uuteen arkistomateriaaliin ja Karjalassa julkaistuun, toisen maailmansodan tapahtuvia käsittelevään aineistoon
Mikkola, Veikko, Katsaus eräisiin Saarijärven jääkäripiilopirtin ja osin Hallan etapinkin vaiheisiin
Ollanketo, Jouko, Esitelmä Hallan talon pihalla
Räihälä, Oili, Tutkimuksia Suomussalmen kivikautisesta asutuksesta kvartsien fraktuurianalyysin avulla
Saksa, Aleksandr, Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys
Sihvo, Sami, Jääkäriliike ja jääkärien elämäntyö
Vester, Lippo, Suomussalmen esihistorian kymmenen vuosituhatta

 

 

04.09.2011