Studia Historica Septentrionalia 37
 
Vuollo, Martti

Lestadiolaisuus Helsingissä vuoteen 1963.

Jyväskylä 1999, 425 s.
ISBN 952-9888-16-3
ISSN 0356-8199
 
 

Lars Levi Laestadiuksen toiminnan seurauksena Ruotsin Lapissa 1840-luvulla syntynyt herätysliike levisi nopeasti pohjoiskalotin alueelle, mutta myös eri puolille Suomea, Pietariin, Viroon ja Pohjois-Amerikkaan. Helsinkiin se tuli 1870-luvulla. Martti Vuollo on väitöskirjassaan tutkinut pohjoisen herätysliikkeen tuloa Helsinkiin, herätyksen alkuvaiheita siellä, seuratoimintaa ja organisoitumista sekä herätysliikkeen hajaannuksia ja niiden jälkeisiä uusia järjestäytymisiä. Tutkimus päättyy vuoteen 1963, jolloin vanhoillislestadiolaisuudessa 1960-luvun alussa tapahtuneen hajaannuksen jälkeen eroon joutuneet järjestäytyivät omaksi ryhmäkseen ja aloittivat seuratoimintansa.Vuollon tutkimus on ensimmäinen akateeminen tutkimus, jossa on kokonaisvaltaisesti tutkittu hajaannuksissa syntyneiden eri lestadiolaisryhmien toimintaa samalla paikkakunnalla.

 

 

04.09.2011