Studia Historica Septentrionalia 41
 
Kari Alenius,

Ajan ihanteiden ja historian rasitteiden ristipaineissa: Viron etniset suhteet vuosina 1918–1925.
 

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2003. 412 sivua.
 

Kari Aleniuksen teos on laajaan, aikaisemmin suurelta osin hyödyntämättömään alkuperäisaineistoon pohjautuva, kattava perusselvitys Viron etnisistä suhteista vuosina 1918-1925. Etnisten suhteiden kokonaistilanteen lisäksi teoksessa on selvitetty myös yksityiskohtaisemmin virolaisten suhdetta kuhunkin Viron tärkeimmistä vähemmistöistä: saksalaisiin, venäläisiin, ruotsalaisiin, latvialaisiin, juutalaisiin ja suomalaisiin.

Tätä teosta ei kannata ohittaa kenenkään, joka on kiinnostunut Viron historiasta tai etnisistä suhteistä ylipäätään. Kirjasta löytyvät vastaukset kysymyksiin, mitä etnisten suhteiden saralla Virossa tapahtui maan itsenäisyyden alkuvuosina, ja ennen muuta – miksi etniset suhteet muotoutuivat juuri tietynlaisiksi.

Kari Alenius on itäisen Euroopan historian dosentti Oulun yliopiston historian laitoksella.

KANSIKUVA: "Wähemusrahwuste parlamendid" Postimees 7.12.1923. Kansanpuoluelainen näkemys Pätsin vähemmistöpolitiikasta. Viron riigivanem Konstantin Päts laskee valtioveneestä mereen miinoja, joissa lukee "saksalainen parlamentti", "venäläisten parlamentti" ja "juutalaisten parlamentti". Päts: "Antaa näiden kaikin mokomin ajelehtia meidän kulkuvesillämme – ilman näitä miinoja meidän meremme on liian avoin".
 

 

04.09.2011