Studia Historica Septentrionalia 42
 
Matti Salo,

Pohjoinen alma mater.

Oulun yliopisto osana korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2003. 736 sivua.
 

ISBN 952-9888-21-X

Oulun yliopiston perustamista on pidetty yhtenä menestyksellisimmistä aluepoliittisista toimenpiteistä Suomessa. Käsillä oleva kirja antaa tietoa vliopiston kasvusta maan toiseksi suurimmaksi yliopistoksi ja merkityksestä niin sijaintialueensa Pohjois-Suomen kuin koko maankin kannalta yliopistoon asetetuista toiveista ja niiden toteutumisesta. Vertailukohteina toimivat Suomen yliopistojen lisäksi Ruotsin ja Norjan pohjoiset yliopistot.

Tutkimuksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja laajaan tilasto- ja muuhun lähdemateriaaliin perustuen Oulun yliopiston asemaa korkeakoululaitoksessa, sen koulutusaloittaista kehitystä, kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä sekä vaikuttavuutta. Tärkeitä tekijöitä ovat olleet niin valtakunnalliset korkeakoulu- ja tiedepoliittiset ratkaisut, puoluepolitiikka, alueellinen aktiivisuus, yhteiskunnalliset etujärjestöt kuin yksittäiset henkilöt.

Vaikuttavuutta tarkastellaan ensisijaisesti koulutuksellisesta näkökulmasta, toisin sanoen akateemisten työmarkkinoiden kannalta, mutta myös kansallisen tutkimusjärjestelmän suunnasta. Yliopiston koulutusalojen kehitys ja vaikuttavuus ovat olleet erilaisia ja tapahtuneet erilaisten ehtojen vallitessa. Tutkimuksessa luodaan myös synteesi Oulun seudun teknologiailmiöstä ja Oulun yliopiston merkityksestä tässä prosessissa.

Kirja tarjoaa aikaisempaa tarkempaa tietoa myös koko korkeakoululaitoksen kehityksestä ja valtakunnan tason korkeakoulupolitiikasta kiinnostuneelle lukijalle ja sisältää tilastomateriaalia muun muassa koulutusalojen kehityksestä ja akateemisten työmarkkinoiden piirteistä koko maan osalta 1950-luvulta vuosituhannen vaihteeseen saakka.
 

 

04.09.2011