Studia Historica Septentrionalia 44
 
Reija Satokangas,

Talonpoika ja teollisuus vastakkain ja rinnakkain – Kemijokisuun agraariyhteisön murros 1860–1938.


Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2004. 495 sivua.
 

Mitä tapahtui kun teollisuus tuli Pohjois-Suomeen? Aina 1800-luvun jälkipuolelle asti väestö Pohjois-Suomessa eli pääasiassa viljellen ja karjanhoitoa harjoittaen. Metsästys, kalastus, kaupankäynti ja muut sivuelinkeinot toivat lisäsärvintä leivälle. Elämänmeno oli vuosikymmenestä toiseen hyvin samankaltaista, mutta 1860-luvulla alkanut teollistuminen vaikutti myös maaseudun muuttumiseen. Tässä tutkimuksessa käsitellään sitä, mihin kaikkeen, miten ja miksi teollisuuden tulo agraarisen yhteisön ihmisten elämässä vaikutti.

Suomessa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa tapahtunutta demografista, yhteiskunnallista, taloudellista ja mentaalista murrosta on aiemmin tarkasteltu pääasiassa teollisuusyhteisöjen näkökulmasta. Vaikka ilmiö on Suomen historiassa keskeinen, sitä ei tätä ennen ole juurikaan katsottu maaseudun ihmisten elämänmenon kannalta. Tässä kokonaisvaltaisessa tutkimuksessa laajaan lähdemateriaaliin perustuen selvitetään talonpoikaisväestön ja teollisuuden kohtaaminen; vastakkain- ja rinnakkainelon reunaehtoja ja seurauksia tarkastellaan myös yksilöiden kannalta. Kirjassa on lisäksi laaja, paljolti ennenjulkaisematon, kuvamateriaali.

 

04.09.2011