Studia Historica Septentrionalia 45
 
Kari Alenius, Olavi K. Fält, Jouko Vahtola (Toim.),

Vieraat sotilaat.

Seminaari Oulun yliopistossa 5.2.–6.2.2004.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2004. 276 sivua.
 

"Vieraat sotilaat" on ollut historiallisena ilmiönä aina olemassa. Tätä julkaisua tehtäessä ilmiö on ollut esillä päivittäin tiedotusvälineissä, tällä kertaa erityisesti Irakin uutisten välittämänä. Kysymys on siis todella ajankohtaisesta ja aina tärkeästä teemasta, jota on syytä pyrkiä analysoimaan mahdollisimman monipuolisesti.

Artikkeleissa on kaksi keskeistä näkökulmaa. Ensinnäkin niissä tarkastellaan vieraiden sotilaiden suhdetta paikalliseen väestöön, yhteiskuntaan ja kultturiin niin miehittäjinä, liittolaisina, palkkasotureina kuin rauhanturvaajinakin. Toiseksi niissä tarkastellaan paikallisen väestön suhdetta vieraisiin sotilaisiin erilaisissa elämäntilanteissa mielikuvista alkaen. Lisäksi kysymys on myös erilaisten kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja toiseuden kokemisesta, jossa osapuolina ovat vieraat sotilaat ja paikallinen väestö kumpikin omine intresseineen.

Tällä julkaisulla halutaan tuoda vieraat sotilaat -ilmiö entistä laajemmin historiatieteellisen keskustelun kohteeksi. Kysymys on mitä tärkeimmästä teemasta, joka kattaa kaikki historian osa-alueet. Myös kansainvälisesti teema on erittäin ajankohtainen. Juuri nyt muisteltaessa 60 vuotta sitten tapahtunutta Normandian maihinnousua Ranskassa on ryhdytty uudelleen arvoimaan saksalaismiehittäjien ja ranskalaisen väestön välistä suhdetta. Aikaisemmin suhde on nähty hyvin mustavalkoisesti, mutta nyt ajallisen etäisyyden myötä siitä näyttää nousevan esiin huomattavasti monivivahteisempi kuva. On toivottavaa, että analysoimalla vieraat sotilaat -ilmiötä kiihkottomasti menneisyydessä, voimme paremmin ymmärtää samanlaisia ilmiöitä tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Sisällysluettelo:

Timo Sironen, Vieraat sotilaat antiikin läntisellä Välimerellä – palkkasotilaita, "vapauttajia" ja miehitysjoukkoja etnisessä kirjossaan

Sini Kangas, Kristuksen sotilaat pyhällä maalla. Elämää 1100-luvun ristiretkivaltiossa

Anssi Mäkinen, Ruotsin runnomat. Kaakkoinen Suomi ja lähialueet sodan jaloissa 1560–1617 35

Christer Kuvaja, Ett ockuperat områdes exploatering.Ryska rekvisitioner från Finland under stora ofreden

Sinikka Wunsch, Kasakkalaumoista pommituslentäjiin – ison vihan vainolaistarinoiden hyödyntäminen talvisodan viholliskuvassa.
Summary: Sinikka Wunsch, From hordes of cossacks to bombing fliers. Exploiting the stories of oppression during the period of Great Hate in the image of the enemy during the Winter War.

Hanna Sonkajärvi, Vieraat sotilaat, paikallinen väestö ja Strasbourgin maistraatin toimet yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi 1700-luvulla

Jouko Vahtola, Suomalaiset Itä-Karjalaa miehittämässä 1918–1919

Kalervo Hovi, Ranskalaisen miehittäjän ja saksalaisen siviiliväestön suhteet 1920-luvun Reininmaalla
Aleksanteri Suvioja, Suomalainen horisontti: Saksan laivasto Suomessa 1918–1945

Heikki Roiko-Jokela, Saksan miehityshallinto Virossa – "pistävä oka" suomalais-saksalaisissa suhteissa

Kari Alenius, Miehittäjä vaihtui – mikä muuttui? Vapaa kansalaistoiminta Virossa vuosina 1940–1944

Marianne Junila, "Sakemanniaikaan" – Vieras sotavoima pohjoissuomalaisessa yhteisössä
Summary: Marianne Junila, The Presence of a Foreign Military Force in the Northern Finnish Community

Juho Raula, Kolmannen valtakunnan sotaväki ja suomalais-saksalaiset suhteet Etelä-Suomen rannikkokaupungeissa 1940–1944

Anu Heiskanen, Kansakunnan huonot naiset – myyttinen kuva ja todellisuus. Kolmannen valtakunnan alueelle 1944 lähteneistä suomalaisista naisista

Tuula Okkonen, Sotasankarit ja kukistetut sienipilven varjossa. Yhdysvaltalaisten ja japanilaisten kohtaamisen erityisjännitteitä

Olavi K. Fält, Keisarius demokratian heijastajana. Japanin miehitys ja sen vaikutus japanilaisen lehdistön välittämään keisarikuvaan 1945–1952

Henry Oinas-Kukkonen, Antiamerikkalaisuus Yhdysvaltojen näkökulmasta: Havahtuminen ilmiöön Japanissa 1947

Pasi Tuunainen, Sinibarettimme "kehitysapuvirkamiehinä" Lähi-idässä – Yhdistyneiden kansakuntien suomalaisten valvontajoukkojen edustajien ja paikallisen väestön suhteista Etelä-Libanonissa 1982–2001

Markus Anaja, "Suomen sillan" uudet soturit
 

 

04.09.2011