Studia Historica Septentrionalia 49
 
Erika Reinikka,

Kasvua isänmaan palvelukseen.

Oulun Lotta Svärd -yhdistys vuosina 1920–1944.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2006, 170 s, runsas mv-kuvitus.
 


Lottajärjestö perustettiin tukemaan suojeluskuntien työtä uskonnon, kodin ja isänmaan puolustamiseksi. Teos Kasvua isänmaan palvelukseen. Oulun Lotta Svärd -yhdistys vuosina 1920–1944 kertoo kattavasti, selkeästi ja kiinnostavasti oululaisten naisten ja tyttöjen osallistumisesta maanpuolustukseen. Kirjan kuvaukset painottuvat paikallishistoriaan, mutta kytkeytyvät myös valtakunnallisiin ja maailmanpoliittisiin yhteyksiin. Tutkimus Oulun kaupungin lotista täyttää aukon Pohjois-Suomen lottahistorian tutkimuksessa, koska kysymys oli suuren kaupungin poikkeuksellisen suuresta yhdistyksestä, joka oli monessa suhteessa edelläkävijä ja esikuva.

Lotat on perinteisesti yhdistetty työhön, jota he tekivät talvi- ja jatkosodassa, mutta tässä tutkimuksessa järjestö näyttäytyy myös rauhanaikaisena toimijana. Tämä teos jakaantuu kolmeen osaan, joissa ensimmäisessä käsitellään Oulun Lotta Svärd -yhdistyksen syntyä, jäseniä sekä arkista aherrusta 1920-luvulla. Toisessa osassa selvitellään laajenemista kuohuvalla 1930-luvulla. Viimeinen osa käsittelee yhdistyksen vaiheita raskaina sotavuosina aina järjestön lakkauttamiseen saakka.
 

 

 

04.09.2011