Studia Historica Septentrionalia 51
 
Kari Alenius, Olavi K. Fält (toim.),

Johtaja ja kansa.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2006, 230 s. mv-kuvitus.
 

Oulun yliopiston historian laitos järjesti 9.-10. helmikuuta 2006 kansallisen symposiumin jossa käsiteltiin johtajan ja kansan, johtajan/johdon ja alaisten sekä johtavan eliitin ja muiden väestöryhmien välisiä suhteita.

Nämä suhteet ovat olleet ajasta ja paikasta riippumatta kaikille yhteisöille ominaisia peruspiirteitä. Johtaja ja kansa kuuluvat yhteen, ilman kansaa ei olisi johtajaa ja ilman johtajuutta ei olisi kansaa. Johtaja voidaan valita, johtajuus voi tulla perintönä tai johtaja voi valita itsensä johtajaksi. Kaikissa tapauksissa kansa/alaiset on aina toisena osapuolena joko passiivisessa tai aktiivisessa roolissa. Yhteisöille on ominaista ja niiden toiminta edellyttää hierarkisuutta riippumatta siitä, mikä rooli kansalaisilla on suhteessa johtajaan tai johtajuuteen.

Pidetyissä esitelmissä näiden kahden välistä suhdetta lähestyttiin johtajan ja kansan/alaisten erilaisten roolien näkökulmasta konkreettisella, mentaalisella ja teoreettisella tasolla. Esitelmien  aikajänne ulottui antiikista nykypäivään ja maantieteellinen piiri Välimereltä Suomen kautta Japaniin.

Esitelmistä muokatut artikkelit on nyt julkaistu kirjana. Se antaa tilaisuuden arvioida, mitä yhteistä ja yleistä on mahdollista sanoa näistä suhteista kulttuurista ja aikakaudesta riippumatta. Se luo myös erinomaisen perspektiivin tarkastella vastaavia ilmiöitä tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Sisällysluettelo:

Timo Sironen, Flavius-suvun keisarit — tervettä talonpoikaisjärkeä ja sitten taas sairasta mieltä

Markus Mertaniemi, Keisari Diocletianuksen (284—305 jKr.) identiteetti ja hänen aikalaistensa kuva hänestä

Inka Moilanen, Hyvän kuninkaan kuva kirkollisen eliitin kirjoittamassa historiankirjoituksessa 700- ja 800-luvun Englannissa

Mari Isoaho, Johtajan ihanne ja kansakunnan tarpeet — Aleksanteri Nevskin (1220/21—1263) kuva Venäjän poliittisten muutosten indikaattorina

Kari Alenius, Kansakunnan arvokkaat vartijat. Valtiojohtajat eurooppalaisissa postimerkeissä

Kari Kaunismaa, Johtajan kuva Neuvostoliiton ja Venäjän federaation historian oppikirjoissa

Kalervo Hovi, Pitsudskin legendan synty

Sinikka Wunsch, Ulkoministeri ja hänen lehtensä. Eljas Erkon ja Helsingin Sanomien vuorovaikutus Erkon ulkoministerikaudella
Summary: Sinikka Wunsch, Minister for Foreign Affairs and his newspaper. Interplay between Eljas Erkko and Helsingin Sanomat during Erkko’s ministry.

Pasi Tuunainen, Esikuntien tärkein työsuhde — havaintoja komentaja‑esikuntapäällikkö-akselin yhteistyöstä talvisodassa

Heikki Roiko-Jokela, Presidentin valinta — kansan mielipide: Paasikivi, Kekkonen, Koivisto ja vaikea suhde Viroon

Seija Jalagin, Keisari ennen Jumalaa — Kristillisen lähetystyön vaikea taival Japanissa

Henry Oinas-Kukkonen, Yhdysvaltalaisnäkemyksen muodostuminen Japanin kommunistijohtajatroikasta ja seuraajista 1944—1945

Tuula Okkonen, Yhdysvallat ja japanilaisten esimerkillinen uudelleensuuntaaminen modernien demokratisoimispyrkimysten valossa.
Summary: Tuula Okkonen, Democratization of Japan versus Modern Failures

Olavi K. Fält, Keisari ja kansa — kansanomaisuus Shöwa-keisarin kuvassa Japanissa toisen maailmansodan jälkeen

Mia Hemming, Arvojohtajat vailla valtiota — modernin maailman moraalisuus ja aristoteelinen moraalijärjestelmä

 

 

04.09.2011