Studia Historica Septentrionalia 52
 
Pekka Tapaninen,

Oskari Heikki Jussila (1888–1955).
Lestadiolaispappi, toimen ja näkyjen mies

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2007, 455 s., mv-kuvitus.
 

Oskari Jussila oli Ranuan, Kuivaniemen ja Alatornion kirkkoherra, Tornion rovastikunnan lääninrovasti, kokoomuslainen kansanedustaja, vanhoillslestadiolaisuuden keskeinen
pappisvaikuttaja, arvostettu seurapuhuja, toimittaja ja hengellisten laulujen runoilija.

Väitöskirjan tekijä tutkii Oskari Jussilan elämää ja toimintaa erityisesti hänen kannanottojensa valossa. Millaista oli kokemuksellisesti ja katsomuksellisesti olla 1900-luvun ensi
puoliskolla vanhoillislestadiolaisena pappina Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa? Onko Jussilan karakterisointi suurten näkyjen mieheksi oikeaan osunut ja jos on, millaista näyistä, unelmista oli kyse?

Tekijä sijoittaa tutkimuskohteensa vanhoillislestadiolaiseen papiston ja liikkeen yleisen kehityksen kontekstiin sekä maamme
poliittisen, yhteiskunnallisen ja kirkollisen elämän yhteyteen.
Tutkimus on ensimmäinen väitöskirja, joka on tehty pappina Oulun hiippakunnassa toimineesta henkilöstä.

 

 

04.09.2011