Studia Historica Septentrionalia 53
 
Ari Auranen,

Lestadiolais-uuspietistinen konservatiiviteologi
– Uuras Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1966

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2008, 387 s, mv-kuvitus.
 

Ari Auranen tutkii kansainvälisesti tunnetun suomalaisen konservatiiviteologin, teologian ja filosofian tohtori Uuras Saarnivaaran (1908–1998) elämänvaiheet ja kirkollis-teologisen vaikutushistorian vuoteen 1966. Saarnivaara liittyy kiinteäs-ti raamatullis-tunnustuksellisena vaikuttajana 1900-luvun Suomen ja Pohjois-Amerikan suomalaissiirtolaisten kirkkohistoriaan. Hänen henkilöhistoriallinen vaikutuksensa lähes 70 vuoden aikana oli poikkeuksellisen laaja-alainen ulottuen kahdelle mantereelle.

Tutkimuksessa luodaan Saarnivaaran elämäkerrallinen, historiallinen kehitys, johon sijoitetaan hänen saamansa vaikutteet historiallisessa järjestyksessä ja samalla tutkitaan hänen oma hengellinen kehityksensä ja sen ilmeneminen hänen julkisessa toiminnassaan.

Tutkimuksen rakenne noudattaa Saarnivaaran henkilöhistoriallista kehityskaarta. Kohdehenkilöitä ja yhteisöjä yhdistää kiinteä sidonnaisuus sekä Pohjois-Amerikan siirtolaisten uskonnolliseen toimintaan että Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kiintoisaksi tämän tarkastelun tekevät maantieteellinen jako kahteen eri mantereeseen sekä 1900-luvun aatteelliset ja poliittiset murrosvaiheet. 

 

04.09.2011