Studia Historica Septentrionalia 58
 
Kari Alenius, Anita Honkala, Sinikka Wunsch (toim.),

Itämeren itälaidalla II. Rajat ja integraatio Fenno-Baltian historiassa.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2009, 258 s, mv-kuvitus.
 

Oulun yliopistossa vuonna 2008 järjestetyn Suomen ja Baltian maiden historian toisen tutkijaseminaarin teemoina olivat rajat ja integraatio. Lähtöajatuksena oli, että Suomessa ja Baltian maissa, kuten muuallakin, rajojen määrittely kuuluu keskeisiin yhteiskunnan kehitystä ohjaaviin tekijöihin. Siksi sitä on myös syytä eri keinoin ja näkökulmin tutkia. Rajojen määrittely voi olla henkistä tai fyysistä. Henkisellä tasolla jokainen ihmisyhteisö määrittelee, millä kriteereillä kuulutaan omaan yhteisöön ja millä kriteereillä vastaavasti kuulutaan johonkin muuhun yhteisöön. Kyse on toisin sanoen ”meidän” ja ”muiden” välisestä rajanvedosta. Usein historiassa ja nykyäänkin henkiset rajanvedot ovat johtaneet myös konkreettisiin, fyysisiin rajanvetoihin esimerkiksi valtiollisten rajojen muodossa.

Teoksen artikkelit voidaan jakaa kolmeen kokoavaan ryhmään. Ensimmäinen ryhmä valottaa varhaishistorian ja 1500–1600-lukujen kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia kehityskulkuja, jotka vaikuttivat rajojen muokkautumiseen ja integraatioon. Osin kyse oli myös jo silloin henkisistä rajanvedoista. Artikkeleiden ajallinen painopiste 1800-luvun lopulta toiseen maailmansotaan ulottuvalla jaksolla. Sen sisällä voidaan erottaa kaksi temaattista ryhmää. Ryhmään numero kaksi kuuluvat ennen muuta mielikuvallisia rajoja ja integraatiomahdollisuuksia luotaavat artikkelit. Kolmannen ryhmän muodostavat artikkelit, joissa käsitellään konkreettisemmin rajoja, niiden vaikutuksia ja niiden ylittämisiä.


Sisällysluettelo:I Varhaisen historian kehityskulkuja

Jari Okkonen, Itämeri vuorovaikutusalueena kivikaudella.
Summary: Jari Okkonen, The Baltic as a sphere of interaction during the Stone Age.

Anssi Mäkinen, Vaihtuvan vallan alla. Karjalan, Inkerin ja Viron asukkaat valtapiirien rajalla 1560 – 1620.
Summary: Anssi Mäkinen, Under Varying Rules. Karelia, Ingermanland and Estonia on the Border between Realms, 1560 – 1620.

Muntis Auns, The Livs in Livonia in the Middle of the 16th Century.

Tero Anttila, East of Atlantis – Ancient Finland and its Inhabitants in Olof Rudbeck the Elder’s (1630 – 1702) Atlantica.

Timo Sironen, The Celebration of the Restarting of the Academia Gustavo- Carolina at Dorpat on the Eve of the Birthday of Charles the XI on November 24th 1691.


II Mielikuvat rajojen ja yhteyksien luojina

Valters Šèerbinskis, Sweden and Finland in Latvian Newspapers During the Late 19th and Early 20th Century.

Jouko Talonen, The Birth and Development of Latvian National Theology in 1918 – 1934.

Heikki Roiko-Jokela, Over the State Borders. The Academic Karelia Society, the Journal Suomen Heimo, The Future of the Finnish Kin

Jukka Kortti, Ylioppilaslehti and Estonia Before World War II.

Riitta Mäkinen, Baltoskandinaavisia kansalaispyrkimyksiä 1930-luvulla.
Summary: Riitta Mäkinen, Balto-Scandinavian Civic Pursuits during the Interwar Years.

Sebastian Rimestad, Co-Operation and Mutual Perceptions Amongst the Orthodox Churches in the Baltic Region (1917 – 1940).

Sinikka Wunsch, New York Timesin kuva Suomesta ja Baltian maista 1939 – 1940.
Summary: Sinikka Wunsch, The New York Times’ Images of Finland and the Baltic Countries, 1939 – 1940.

Pauli Heikkilä, Jaettua Eurooppaa yhdentämässä. Virolaispakolaiset European Movementissa 1948 – 1957.
Summary: Pauli Heikkilä, Unifying divided Europe. Estonian exiles in the European Movement 1948 – 1957.


III Yli rajojen – konkreettiset kokemukset

Kalervo Hovi, Virolaisten ja latvialaisten vaikea suhde ja raja.
Summary: Kalervo Hovi, The uneasy relationship and disputed border between Estonians and Latvians.

Tiina Metso, Unohtuneet korporantit. Baltiansaksalaiset korporantit Eestin vapaussodassa 1918 – 20.
Summary: Tiina Metso, The Forgotten Volunteers. Baltic German Corps Members in Estonian War of Independence 1918 – 1920.

Juho Kotakallio, Agentti katoaa rajan taakse.
Summary: Juho Kotakallio, The Agent Who Did Not Return.

Saulius Kaubrys, Border Minorities of Lithuania (1918 – 1939): a Case of the German Community.

Kari Alenius, Estonian Border Region Policy Between the World Wars.

Markus Anaja, ”Päämajan yhteysupseeri Tallinnassa” jatkosodan aikana.
Summary: Markus Anaja, The Finnish headquarter’s liaison officer in Tallinn during the Continuation War.

Marjo Mela, Latvian virolaiset ja raja.
Summary: Marjo Mela, The Estonians on the Latvian Borderland.

Seppo Vepsäläinen, Viron rajat Saksan johtamassa ”Uudessa Euroopassa” 1941 – 1944.


  

 

04.09.2011