Studia Historica Septentrionalia 63
 
Kari Alenius & Olavi K. Fält (toim.),

Talvisota kokemuksena.

Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi 2011, 250 s, mv-kuvitus.
 

Oulun yliopiston historiatieteet järjestivät talvisodan 70-vuotismuiston johdosta 30.11.–1.12.2009 kansallisen symposiumin, jossa käsiteltiin suomalaista identiteettiä vahvasti rakentavaa talvisotaa kokemuksena. Pidetyissä esitelmissä tarkasteltiin niitä erilaisia kokemusten maailmoja, joita suurta kansainvälistä huomiota herättänyt Suomen taistelu itsenäisyytensä puolesta synnytti omana aikanaan ja on synnyttänyt sen jälkeen aina näihin päiviin asti.

Esitelmistä muokatut artikkelit on nyt julkaistu kirjana, joka jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa ”Yhteisen taakan kantajat” kokijoina ovat yksityiset suomalaiset eri rooleissa: onnettomien sattumien summana Suomussalmella rintaman taakse hyökkääjien vallan alle jääneinä, Kuusamosta ja Karjalasta evakkomatkalle joutuneina, rajan kirojen ahdistamina Kuusamon rajaseurakunnan jäseninä, sotakuolemien keskellä omaisiaan surevina kansalaisina sekä isänmaataan uskollisesti palvelevina Oulun lottina ja Johanneksen suojeluskuntalaisina.

Toisessa osassa ”Tukena mutta ei turvana” kokijoina ovat kaukana kotimaan rajojen ulkopuolella Japanissa toimivat, isänmaansa kohtalosta huolestuneet lähetit sekä sotaa paikanpäältä seuraavat ja Suomea tukevat ulkomaiset tiedotusvälineet Dagens Nyheter, The New York Times ja True Comics. Kokijoina ovat myös kauempaa tapahtumia tarkkailevat japanilaiset sanomalehdet, samoin kuin valtiot, Viro ja Japani kansalaisineen, kaikki omine tavoitteineen ja pelkoineen alkaneen suursodan paineissa.

Kolmannessa osassa ”Menneen maailman keskellä” tarkastellaan sodan jälkikokemuksia, jotka ovat liittyneet talvisodan välittömiin muistoihin, alkaen muistopäivistä ja jatkuen sodan kauheuksia purkavana kirjallisuustulvana sekä uuden sodan, jatkosodan luomana uutena näkökulmana. Päätepisteenä ovat lopulta vastapuolen Raatteen tien veteraanien muistot vuosikymmenien takaisista kipeistä vaiheista.

Kaikki nämä kokemukset ovat omalta osaltaan luoneet sitä maailmaa, jonka tunnemme talvisotana.


Sisällysluettelo:Yhteisen taakan kantajat

Heikki Roiko-Jokela, Talvisota – arjen kokemuksia rajalinjalla.
Summary: Heikki Roiko-Jokela, The randomness of life

Kari Kantola, Talvisodan evakko kuusamolaisten kokemana.
Summary: Kari Kantola, Winter War Evacuation of Kuusamo through the Eyes of the Evacuees

Tuomo Tapio Törmänen, ”Herra armahtakoon kallista isänmaatamme ja rajaseudun kansaa!” Kuusamon rajaseurakunta talvisodassa 1939 – 1940.
Summary: Tuomo Tapio Törmänen, The frontier parish of Kuusamo during the Winter War

Liisa Ahokas, Karjalaiset ensimmäisellä evakkomatkalla.
Summary: Liisa Ahokas, Karelians on Their First Evacuation Journey

Pirkko Kanervo, Johanneksen suojeluskunta ”Molotovin savotassa”.
Summary: Pirkko Kanervo, The Johannes Civil Guard in the Winter War

Erika Reinikka, “Tärkeänä renkaana suuressa Isänmaan asiassa” Oulun Lotta Svärd -yhdistys ja talvisota.
Summary: Erika Reinikka, As an important link in fatherlands great cause. Oulu’s Lotta Svärd organisation and the winter war

Ilona Kemppainen, Yhtenäisen kansan yhtenäinen suru – suhtautuminen kaatuneisiin talvisodan aikana.
Summary: Ilona Kemppainen, The shared grief of the Finnish people – attitudes towards fallen soldiers during the Winter WarTukena mutta ei turvana

Seija Jalagin, ”Postiakaan ei kuulu tähän pelottavaan tietämättömyyteen” Lähetystyöntekijöiden talvisota Japanissa.
Summary: Seija Jalagin, ”Not even mail reaches this frightening uncertainty”. Finnish Missionaries’ Winter War in Japan

Sinikka Wunsch, Maakuntalehdet talvisodassa – oma ideologia, arvot, uskomukset ja aatteet määrittelivät viholliskuvaa.
Summary: Sinikka Wunsch, Provincial Newspapers in the Winter War – Ideology, Set of Values, Beliefs and Ideas defined the Enemy Image

Henry Oinas-Kukkonen, ”Kuvasoturi” Thérèse Bonney True Comicsin talvisodan sankarina.
Summary: Henry Oinas-Kukkonen, Fotofighter Thérèse Bonney as a Winter War Heroine in True Comics

Kari Alenius, ”Koko meidän pieni kansamme ottaa syvimmin sydämen tuntein osaa Teidän kohtaloonne…” Talvisota virolaisten kokemana.
Summary: Kari Alenius, The Winter War as experienced by the Estonians

Olavi K. Fält, Talvisodan henki Japanissa.
Summary: Olavi K. Fält, The spirit of the Winter War in JapanMenneen maailman keskellä

Helena Pilke, Kansa taisteli – mitä miehet kertoivat? Talvisotakirjallisuus, sen kustantaminen ja sensurointi vuonna 1940.
Summary: Helena Pilke, The nation was at war – what did the men tell? Publishing and censoring Winter War literature in 1940

Marianne Junila, Esimerkillinen sota – talvisota jatkosodan näkökulmasta.
Summary: Marianne Junila, The exemplary Finnish Winter War

Heino Nyyssönen, Muistopäivät ja talvisodan henki. ”Nykyisin ei sellaista yhteishenkeä ole kansamme keskuudessa havaittavissa”.
Summary: Heino Nyyssönen, Commemoration Days and the Spirit of the Winter War

Pasi Tuunainen, Raatteen tien taistelu ukrainalaisveteraanien kokemana .
Summary: Pasi Tuunainen, The Battle of Raate Road as experienced by Ukrainian veterans

  

 

04.09.2011