Studia Historica Septentrionalia 65
 
Matti Enbuske, Matti Mäntylä, Matti Salo ja Reija Satokangas (toim.),

Historian selkosilla. Jouko Vahtolan juhlakirja

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2012, 541 s, kaksivärikuvitus.
 

Historian selkosilla on professori Jouko Vahtolan kunniaksi julkaistu juhlakirja. Teos on monipuolinen läpileikkaus historian tutkimuskentästä, voisi sanoa koillismaalaisittain ”selkosista”, avarista sydänmaista, jonne mahtuu puskemaan töitä kuitenkaan eksymättä päämäärättömästi horisontin taakse. Kalle Päätaloa mukaillen menneisyyden perinteet ovat voineet hukkua selkosten kätköihin, mutta sieltä ne voidaan löytää ja selvittää historiantutkimuksen menetelmin. Juhlakirjan 40 artikkelin kirjoittajat ovat Joukon tutkijakollegoita ja hänen väitelleitä oppilaitaan. Teemat heijastelevat Joukon tutkimusintressejä: asutus- ja nimistöhistoriaa, sotaa ja politiikkaa, talous- ja yhteiskuntahistoriaa sekä sivistysrientoja ja uskontohistoriaa.

Pohjoisuus on yksi olennainen nimittäjä juhlakirjassa, mikä sopii erinomaisesti myös Joukon pitkään työsarkaan Oulun yliopistossa Suomen ja Skandinavian historian professorina. Pohjois-Suomi on ollut hänen keskeinen tutkimuskenttänsä ja samalla Oulun historiatieteiden vankka painoala, josta lukuisat pro gradu -töiden tekijät ja jatko-opiskelijat ovat saaneet tutkimusaiheensa. Vahtolan johdolla luotu pohjoisen historian tutkimus on muodostanut lujan maaperän, josta on voitu ponnistaa eteenpäin aina kansainvälisille foorumeille saakka. Toimituskunta ymmärsikin, että juhlakirjalle on aihetta, vaikka professori on suhtautunut nihkeästi tämän kaltaisiin huomionosoituksiin. Turhemmistakin asioista on julkaisuja tehty, ja toisaalta Päätaloa vielä siteeraten ”on näessä selkosen maesemissa omat hupisaki.”

Juhlakirjan välityksellä toimituskunta, kirjoittajat ja tabula gratulatoriaan osallistuneet haluavat onnitella Jouko Vahtolaa hänen pitkästä, monipuolisesta ja ansiokkaasta tutkimus- ja opetustyöstään ja osallistumisestaan yhteiskunnallisiin tehtäviin.


Artikkelit:

Varhaishistoria ja nimistö

Jari Okkonen, Muinaistutkimuksia Syötteen kansallispuistossa

Juhani Kostet, Erikoisia turkulaisia nimiä vuosisatojen takaa

Pentti Koivunen, ”Oulun muinainen sisäsatama – puita ja pulinaa”

Marketta Harju-Autti, Tornionjoen saarilta pohjoisiin koiriin – Hyrynsalmelta Utsjoelle. Nimistöaiheiset opinnäytteet ja nimistöntallennus Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen oppiaineissa vuosina 1968 – 2010


Sota ja politiikka

Matti Lackman, Sven Östen Unander – krigsfångars nordliga hjälpare Konsul Unander hjälpte krigsfångar från Murmanbanan genom finska skogar till Sverige under första världskriget

Marko Hautala, Valkoisen vallan aaveita. Sisällissodan monta totuutta

Turo Manninen, Yrjö Mäkelinin perheen elämää

Kari Alenius, Heimosotaa Länsi-Inkerissä 1919

Eero Elfvengren, Viipurin valtaus 1918 ja 1941. Sotatoimien vertailua

Heikki Roiko-Jokela, Itäkarjalaiset ja inkeriläiset Akateemisen Karjala-Seuran heimo- ja suomalaisuustyön kohteena 1920- ja 1930-luvulla

Petri Karonen, Pitkä parlamentti ja rauhankriisi toisen maailmansodan jälkeen

Lasse Lehtinen, Kaksi Kekkosta

Kirsi Kuusikko, Eduskunnan oikeusasiamies politiikan aallokoissa toisen maailmansodan jälkeen


Talous ja yhteiskunta

Reijo Heikkinen, Kajaanin seudun varhaisvaiheet – Kajaanin kaupunki 360 vuotta

E. I. Kouri, Health Care and Poor Relief in Finland 1700 – 1900

Ritva Kylli, Säätyläiset Saamenmaalla

Matti Mäntylä, Niittyjen merkitys uudisasutuksessa Pyhäjoen pitäjän Haapajärven kappeliseurakunnassa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa

Matti Salo, Venäjän yhteyteen siirtymisen ja Venäjän kaupan vaikutukset Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen maatalouteen autonomian ajalla

Olavi K. Fält, Pohjoinen haaste – Japanissa ilmestyneen brittiläisen lehdistön näkemykset Hokkaidon asuttamisesta ja kehittämisestä vuoden 1868 Meiji-restauraation jälkeisessä tilanteessa

Niko Hänninen, Vuosisata metsätöitä Taivalkoskella – Taivalkosken vesisahan ajasta Päätalon ”nuoruuden savotoihin”

Samppa Rohkimainen & Seija Jalagin, Puun ja kuoren välissä – Pistojärven ihmiset ja asiakirjat 1919 – 1922

Ilkka Nummela, Merkityksetön löytö – I. G. Farbenindustrie ja Petsamon nikkeli 1930-luvun alkupuolella

Henry Oinas-Kukkonen, Pohjoissuomalaiset talvisodan pakolaiset Alaskan pelastaviksi uudisasukkaiksi

Sinikka Wunsch, Asutustoiminta 1900-luvulla – historiaa ja arviointia Pudasjärven näkökulmasta


Sivistys ja kirkko

Maija Kallinen, Inkunaabeleita Oulussa

Mauno Hiltunen,”Joka myyttiin tarttuu, se myyttiin hukkuu?” Myytit Lapin valloituksesta ja pakomyytin synty

Kaarlo Arffman, Sara Wacklinin tarinat – ikkuna kustavilaisen ajan Oulun uskonnollisuuteen?

Maria Lähteenmäki, Lappi meritoi tutkijat – tutkijat suomalaistivat Lapin – Suomen pohjoista koskeva kansallinen lukemisto 1800-luvulla

Mervi Koskela Vasaru, Huomioita 1800-luvun historiankirjoituksen näkemyksistä Suomen esihistoriallisiin asukkaisiin liittyen

Irma Sorvali, Suomen kielen puolesta. Pohjalaisen osakunnan muistolahja kuraattorilleen 1834

Seppo Zetterberg, Minna Canth ja Erkon veljekset

Paula Rossi, Oulun merikoulusta maailmalle

Tytti Isohookana-Asunmaa, Perunaa vai hienompaa ruokaa? Kotitalousopetuksen vaikea alku Oulun seudulla

Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen, Voimakentillä – Naiset neljässä ammattikunnassa 1900-luvun Suomessa

Matti Enbuske, Romani Lapin lasten opettajana: katekeetta K. F. Lindströmin elämä (1855 – 1926) akkulturaation näkökulmasta

Hannu Mustakallio, Pohjoisen hiippakunnan papit opintomatkoilla ulkomailla vuosina 1908 – 1914

Veli-Pekka Lehtola, Lapin Sivistysseura ja saamenystävät 1930-luvulla

Jouko Talonen, ”Pohjoinen maa” (Sak. 6:8) Suomen vanhoillislestadiolaisuuden itseymmärryksen ja eksklusivismin argumenttina 1960 – 1979

 

 

02.07.2012