Studia Historica Septentrionalia 66
 
Atte Honkaniemi

Aseveliperheiden auttamiseksi, kansallisen yhtenäisyyden lujittamiseksi. Oulun Aseveljien vuodet 1940 – 45

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2012, 227 s, mv-kuvitus.
 

Vuosina 1940–45 toiminut Oulun Aseveljet oli talvisodan käyneiden oululaisten rintamamiesten perustama yhdistys, joka auttoi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita aseveliperheitä ja toimi rintamamiesten yhdyssiteenä. Se kuului valtakunnalliseen aseveliliikkeeseen, jonka toimintaa koordinoi ylipäällikkö Mannerheimin aloitteesta perustettu Suomen Aseveljien Liitto.

Oulun Aseveljet tuki harjoittamansa sosiaalisen huoltotyön avulla oululaisen kotirintaman selviytymistä 1940-luvun alkupuoliskon poikkeus- ja sota-aikoina. Aseveliyhdistys pyrki myös vahvistamaan kansallista yhtenäisyyttä Oulussa muiden järjestöjen kanssa järjestettyjen kansallisten tapahtumien avulla. Oulun aseveliyhdistys jouduttiin lakkauttamaan tammikuussa 1945, kun se tulkittiin muun aseveliliikkeen tavoin välirauhansopimuksen vastaiseksi. Yhdistyksen tekemä työ näkyy edelleen Karjasillan kaupunginosan asevelitaloina.

Käsillä olevassa teoksessa tarkastellaan monipuolisesti ja perusteellisesti Oulun Aseveljien toimintaa ja sen edellytyksiä. Runsaasti kuvitettu ja sujuvakielinen tutkielma tuo lisävalaistusta vähän tutkittuun aseveliliikkeen paikallisyhdistysten kenttään. Samalla se antaa käsityksen oululaisten aseveliperheiden kokemista arkipäivän hankaluuksista ja ongelmista.

 

 

25.07.2013