Studia Historica Septentrionalia 67
 
Kari Alenius (toim.),

Itämeren itälaidalla III. Vallankäyttö Suomen ja Baltian historiassa.
On the eastern edge of the Baltic sea III. Exercise of Power in the History of Finland and the Baltic Countries.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2012, 323 s, mv-kuvitus.
 

Oulun yliopistossa järjestettiin 1.12.–2.12.2011 kansainvälinen symposiumi, jonka teemana oli vallankäyttö Suomen ja Baltian historiassa. Symposiumiin osallistui yli 20 tutkijaa viidestä eri maasta. Lähes kaikki symposiumissa pidetyt esitelmät, tieteellisten artikkelien muotoon laajennettuina, on koottu tähän kokoomajulkaisuun.

Vallankäyttöä voidaan tarkastella monista eri näkökulmista, mistä symposiumissa pidetyt esitelmät antavat hyvän todistuksen. Ajallisista, temaattisista ja maantieteellisistä eroista huolimatta kaikilla esitelmillä ja artikkeleilla on kuitenkin selkeästi sama yhteinen nimittäjä: kaikissa analysoidaan, miten ja miksi vallankäyttö on juuri tietyllä tavalla vaikuttanut ihmisyhteisöjen välisiin ja sisäisiin suhteisiin Itämeren piirin itäisen puoliskon – Fenno-Baltian – historiassa.

Artikkelit on jaettu tässä teoksessa kahteen päänäkökulmaan. Teoksen ensimmäinen osa koostuu artikkeleista, joissa tarkastellaan ennen muuta sanallista vallankäyttöä. Toinen osa koostuu artikkeleista, joiden päänäkökulmana on tarkastella vallankäyttöä poliittisesta, hallinnollisesta tai yhteiskunnallis-sosiaalisesta näkökulmasta.


Artikkelit:

Sanallinen vallankäyttö / Verbal exercise of power

Timo Sironen, Changing images of the south-eastern periphery of the Realm? The Northern Baltic in the 17th century from the viewpoint of four Swedish authors

Antti-Jussi Nygård, Liian kova puristus.Virolaisia näkemyksiä suomalaisten asemasta ja vallankäytöstä Viron talouselämässä keskinäisten suhteiden alkuvaiheessa keväällä 1919
Summary: A grip too tight. The Finnish position and use of power in Estonian economic life at the beginning of Finno-Estonian relations – Estonian views

Aarni Virtanen, Vastakohta vai yhtenäisyys
Summary: Contrast or unity

Silviu Miloiu, The language conflict in inter-war Finland through Romanian lenses

Pauli Heikkilä, Tulenkantajat ja Baltia. ”Euroopan” kautta Neuvostoliittoon
Summary: Torchbearers and the Baltic states Via Europe to the Soviet Union

Jouko Talonen, How Mika Waltari described the fate of the Baltic countries in 1941?

Veronika Sušová-Salminen, Windows on the West: Russian Hegemony in Baltic Borderlands Between cca 1700–1917 as a Problem of Location

Mia Kurvinen, Median käyttämä valta tiedonvälittäjänä talouspolitiikan alalla 2008–2011
Summary: The power of media as a conveyor of economic issues, 2008–2011


Soveltava vallankäyttö / Applied exercise of power

Jari Okkonen, Ympäristötekijät ja yhteisöjen vuorovaikutus Itämeren piirissä keskineoliittisella kaudella
Summary: Environmental constraints and the Baltic sphere of interaction during the middle Neolithic

Antti Räihä, Kaupunkihallinnon virantäyttö ja kruunun legitimiteetin rakentuminen. Hamina ja Lappeenranta Uudenkaupungin ja Turun rauhojen jälkeen
Summary: The Appointment of Town Officials and the Legitimacy of the Crown. Hamina and Lappeenranta after the Peace Treaties of Uusikaupunki (1721) and Turku (1743)

Tiina Metso, Ylioppilaiden järjestäytymisestä Suomessa ja Baltiassa

Egl Bendikait, The ideology which reshaped the pyramid of power of the Lithuanian Jewish community

Saulius Kaubrys, Lithuanian Jews and Elections to Local Self- government in 1931 and 1934: Formation of the Breaking Moment

Dalia Bukeleviit, The political power of the Baltic Entente

Raila Pauanne, Yhdysvaltojen suhtautuminen Baltian maiden miehitykseen 1939–1941
Summary: The Attitude of the United States towards the occupation of the Baltic States, 1939–1941

Kari Alenius, Estonian Attitudes towards the German Exercise of Power in Estonia, 1941–1944

Karli Kelk & Heikki Roiko-Jokela, Neuvosto-Viron pioneerijärjestön ja Suomen Demokratian Pioneerien Liiton kanssakäyminen 1950-luvun jälkipuoliskolla
Summary: Pioneer Activities in Finland and Soviet Estonia in the early years of thaw

Iivi Zájedová, Baltic regional cooperation factors

Markus Anaja, Too many ”Friends of the Balts”? Foreign support of national defence in the Baltic states 1991–2004

 

 

25.07.2013