Studia Historica Septentrionalia 68
 
Kullervo Leinonen,

Isänmaa vaarassa. AKS:n maanpuolustustyö 1922–1939

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2013, 334 s, mv-kuvitus.
 

Akateeminen Karjala-Seura ja sen toiminta tunnetaan edelleen varsin huonosti. Tähän on kaksi merkittävää syytä: seuran lakkauttaminen Moskovan välirauhan ehtojen mukaisesti ja seuran arkistojen kätkeminen tai hävittäminen rauhanehtojen tultua julkisuuteen. Vaikka seura kasvatti huomattavan osan Suomen poliittisesta, sotilaallisesta ja kulttuurisesta johdosta, sodanjälkeisen historiankirjoituksemme pääjuonteena oli ehkä rauhanehtojen seurauksena sen vähättely, jopa arvostelu. AKS:ään kuului yhteensä noin 4000 jäsentä, jotka sitoutuivat valassaan elinikäiseen työhön isänmaan puolesta. Käytännössä heräteltiin suomalaisia ymmärtämään heimoasian, suomen kielen ja kulttuurin sekä maanpuolustuksen merkitys.

AKS:n maanpuolustustyö on sen tuntemattomin mutta samalla yhteiskunnallisesti merkittävin toimintasektori. Heimoasia jäi nopeasti taka-alalle Neuvostoliiton voimistuttua, ja pitkällinen taistelu suomen kielen asemasta lähinnä kulutti voimia. Maanpuolustus sen sijaan tuli kansainvälisen tilanteen kiristyessä yhä tärkeämmäksi. AKS:n ohella myös maan johto alkoi pitää yhä todennäköisempänä, että Suomen olisi vaikea pysytellä edessä olleen suursodan ulkopuolella.

”Isänmaa vaarassa” -teos keskittyy AKS:n maanpuolustusajatteluun ja -toimintaan. Niiden virstanpylväitä olivat 1920-luvulla Elmo Kailan johdolla toteutetut hankkeet ”ryssävihan” levittämiseksi ja armeijan puhdistamiseksi venäläistaustaisista upseereista. Seura puuttui voimakkaasti myös hallituksen suunnitelmaan lyhentää asevelvollisuusaikaa. AKS ajautui ristiriitaan poliittisen ja sotilaallisen johdon kanssa vuonna 1934, mutta varsin pian se teki taas yhteistyötä niiden kanssa. Aluksi tämä oli salaista, mutta vuodesta 1937 alkaen maan johto alkoi käyttää AKS:ää lisääntyvästi maan valmistamiseen edessä olevaan kriisiin. Talvisodan alla AKS teki maan johdolle palveluksia, jotka hakevat vertaistaan. 

 

25.07.2013