Studia Historica Septentrionalia 69
 
Henry Oinas-Kukkonen, Mikko Myllykangas & Veli-Pekka Leivo,

Ihmiskeskeinen Tietotalo. Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen historia 1969–2005

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2013, 127 s, mv-kuvitus.
 

Oulun yliopistossa ymmärrettiin nopeasti, että laskentapalveluiden lisäksi tarvittiin tietojenkäsittelyalan syvempää opetusta ja tutkimusta. Vahvuutena oli näkemys tietojenkäsittelystä kokonaisuutena, johon kuuluivat niin ihmiset, tietojenkäsittelylaitteet kuin organisaatiotkin. Teoreettisten mallien lisäksi tehtiin soveltavaa tutkimusta ja koulutusta kehitettiin teollisuuden tarpeiden pohjalta. Yhteistyö välitti tuloksia nousevalle elektroniikkateollisuudelle. Laajemmin tutkimusyhteistyötä suunnattiin sekä itään että länteen.

Tietojenkäsittelytieteiden laitos on elänyt kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa lukkiutumatta surullisen kuuluisaan norsunluutorniin. Ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa teollisuusyhteiskunnasta viestintäteknologian kehityksen myötä informaatioyhteiskunnaksi edettiin yhä uusille aloille, suuntautumisvaihtoehtoihin ja ohjelmiin, opiskelijamäärät kasvoivat ja toimintaa laajennettiin Oulun alueen ulkopuolelle. Valittu tietojenkäsittelyn kokonaisnäkemys on auttanut vastaamaan teknisen kehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin viidellä eri vuosikymmenellä.


 

 

04.10.2013