Studia Historica Septentrionalia 70
 
Kari Alenius & Olavi K. Fält (toim.)

Keskus ja periferia muuttuvassa maailmassa 

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2014, 363 s, mv-kuvitus.
 

Erilaisissa vuorovaikutussuhteissa keskus ja periferia ovat keskeisiä käsitteitä, joilla määritellään vuorovaikutussuhteissa olevien osapuolien asemaa sekä ainakin osittain myös vaikutuksen suuntaa ja painopistettä. Tässä teoksessa tarkastellaan monitieteisestä näkökulmasta keskus ja periferia -suhdetta ja siihen liittyviä teoreettisia lähestymistapoja eri aikakausiin ja paikkoihin sidottujen esimerkkien ja tapausten kautta.

Artikkelit:

Valtapolitiikan ohjaus

Esko Nevalainen,
Englannin ja Skotlannin välinen suhde brittiläisten sisällissotien aikakaudella ydin- ja periferia-käsitteiden näkökulmasta   
Summary: Anglo-Scottish Relations during the British Civil Wars from the Perspective of Core versus Periphery

Marjatta Aittola,
Karjala Pietarin periferiana 1700-luvulla ja 1800-
luvun alussa eurooppalaisen kirjallisuuden kuvassa.
Summary: Karelia as a periphery of St. Petersburg in the 1700s and early 1800s as depicted in European literature 

Kari Alenius,
Petserimaa Viron osana (1918–1940): malliesimerkki keskuksen ja periferian välisestä suhteesta  
Summary: Petseri County as part of Estonia: a model of the relationship between the center and periphery

Juha Saunavaara,
Any use for a historian? – Testing the theories of center and periphery in the context of Hokkaido  

Tuula Okkonen,
Fallen Monuments, Broken Memories and US
Monument Policy in the Occupation of Japan   


Maantieteellis-kulttuurinen yhteys

Jari Okkonen,
Ei vain keskuksia ja periferioita – Vertaisyhteisöjen vuorovaikutus kulttuurin muutoksen selittäjänä   
Summary: Not only centres and peripheries – archaeological examples of peer polity interaction

Sirpa Aalto,
”Keskusta” ja ”periferia” ryhmien välisissä suhteissa – esimerkkinä norjalais-islantilainen kulttuuripiiri   
Summary: “Center” and “Periphery” in intergroup relations – The Norse-Icelandic cultural sphere as an example

Esa Ruuskanen, Suoluonnon uudelleen määrittely Turun Akatemiassa 1750–1780-luvuilla    
Summary: Academic conceptions of the value of peatlands in the Swedish realm, circa 1750–1790

Veronika Sušová-Salminen,
Peripherality, Geopolitical Rupture and Academic Visibility. The Case of East European Area Studies in the USA and UK, 1989–2012.  

Nicolaie Şorodoc,
Stepping beyond the confines of a “world-system:” cores or peripheries from the present into the past of the Aegean Bronze age  

Henry Oinas-Kukkonen,
Alaskan ”sourdough”-territorio muuttuvassa maailmassa   
Summary: Alaska’s ”Sourdough” Territory in a Changing World   


Talouden ja tekniikan ehdot

Juha Tuppi,
Periferian resurssit esiroomalaisessa Keski-Italiassa:
tapaus Crustumerium   
Summary: A look at the resources of periphery in the pre-Roman central Italy: the case of Crustumerium

Reijo Valta,
Orastavan autoilun jäljillä. Pohjois-Suomen viranomaiset varhaista autoilua tukemassa ja valvomassa   
Summary: Following the traces of early motoring – How authorities in Northern Finland supported and monitored early motoring

Reija Satokangas,
Periferian teollistuminen– muuttoliikkeen vaikutus poliittiseen kehitykseen  
Summary: An migration movement and political activity

Matti Mäntylä,
Pohjois-Suomen perifeerisyys Urho Kekkosen talous- ja yhteiskuntapoliittisessa ajattelussa  
Summary: Northern Finland as a periphery in the socio-economic thought of Urho Kekkonen

Heikki Roiko-Jokela,
Murhijärven metsäkiista   
Summary: The Forest Conflict of Murhijärvi

Mielikuvien todellisuus

Marika Rauhala,
Kuolemattomat keskustassa ja maanäärillä:
Jumalallinen näkökulma tilaan antiikin Kreikassa   
Summary: Immortals in the Centre and on the Fringes: A Divine Perspective on Space in Ancient Greece

Olavi K. Fält,
Keskus-periferia suhteiden vaikutus länsimaisiin
mielikuviin Japanista 1853–1904 – esimerkkeinä Suomi ja Ruotsi   
Summary: Impact of centre-periphery relations on Western images of Japan in 1853–1904. Finland and Sweden as examples

Aarni Virtanen,
Kansanjohtaja koetuksella. Kosolan puheen, 4.2.1933, vastaanottoa periferiassa ja keskuksessa   
Summary:  An Analysis of The Reception Of A Speech By Vihtori Kosola

Erja Simuna,
Vanhan valtasuhteen heijastuksia uutisoinnissa. Englanninkielisen lehdistön luomat mielikuvat Bobby Sandsin
kuolemasta
Summary: Newspaper coverage of the death of Bobby Sands – reflecting old power relationships?


 

 

14.05.2014