FARAVID 32/2008
 
Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXII.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y., Rovaniemi 2008, 282 s. Mv-kuvitus.

Kirjoittajat ja artikkelit:


Tutkimusartikkelit

Samuel Vaneeckhout,
Dwelling depressions at Kierikki: results of a GPS-survey

Jari-Matti Kuusela,
Distinction in the Finnish Iron Age

Marjatta Aittola,
Narvalaisuuden synty ja alkuvaiheet sekä liikkeen suhde lestadiolaiseen uusherätykseen noin vuoteen 1904 tultaessa
Summary: Marjatta Aittola, Birth and early stages of the Revivalist Movement in Narva and its´ relation to the revivalist movement of the Laestadian New Religious Revival until the year 1904

Sinikka Wunsch,
Valtiorikosoikeus langetti lähes 900 tuomiota Oulussa vuonna 1918
Summary: Sinikka Wunsch, Tribunal of Treason adjudged about 900 verdicts in Oulu in 1918

Kari Alenius,
The Estonians’ Final Separation from Russianism: Estonian-Russian Relations in Estonia, 1921–1925
Yhteenveto: Kari Alenius, Virolaisten lopullinen irrottautuminen venäläisyydestä – virolais-venäläiset suhteet Virossa vuosina 1921 – 1925

Tuula Okkonen,
Yhdysvaltalaisen koulutuslähetystön suositusraportin mysteeri
Summary: Tuula Okkonen, Mystery of the Report of the United States Education Mission to Japan

Olavi K. Fält,
Meidän Japani – Japani-kuva vuoden 1994 Suomessa
Summary: Olavi K. Fält, Our Japan - The image of Japan in Finland in 1994

Tiina Kuokkanen,
Miehet metsästivät ja naiset keräilivät? Työn sukupuolittuneisuus ja sukupuoliarkeologia suomalaisessa arkeologisessa tutkimuksessa
Summary: Tiina Kuokkanen, The men hunted and the women gathered? Gendered labour and gender archaeology in Finnish archaeology


Tutkimuskysymykset ja teoriat

David Ratz,
Approaches to the Study of International Relations

Henry Oinas-Kukkonen, Jarmo Pulkkinen & Tero Anttila,
Continuity and Discontinuity in the History of Discoveries and Innovations
Tiivistelmä: Henry Oinas-Kukkonen, Jarmo Pulkkinen & Tero Anttila, Jatkuvuus ja epäjatkuvuus keksintöjen ja innovaatioiden historiassa


Lähdeanalyysit

Irmeli Pääkkönen,
J. V. Calamniuksen toiminta arkeologina
Summary: Irmeli Pääkkönen, J. V. Calamnius’s activities as an archaeologist


Katsaukset

J. Juhani Kortesalmi,
Entinen kekri Pohjois-Suomessa

Osmo Palonen,
Pohjois-Suomen teollistaminen, sen poliittiset tukijat ja vastustajat
Summary: Osmo Palonen, Industrialisation of Northern Finland – its political supporters and opponents

Kari Alenius,
Venäjän (NL:n) sotilasstrategian muutos 1980-luvulta nykypäiviin

Henry Oinas-Kukkonen,
ICT-historiantutkimus esillä Oulun yliopiston 50-vuotisjuhlallisuuksissa


Kirja-arvostelut

Kari Alenius,
”Vääryyden ja voiman edessä ei saa lannistua” – vastaisku Latviaa kohtaan vihamieliselle propagandalle

 

 

30.12.2013