FARAVID 42/2016
 
Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja. Journal for Historical and Archaeological Studies.

Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi 2016, 134 s.

Kirjoittajat ja artikkelit:

Marika Rauhala ja Suvi Kuokkanen, Orja taikka alamainen ei kellekään: Voittoisa Salamis ateenalaiskansallisen identiteetin tekijänä Aiskhyloksen Persialaisissa

Tarja-Liisa Luukkanen, Kansallisesta historiasta unohtunut säätykonflikti. Kansallinen identiteetti, kansakoulu ja lukutaidon oppiminen 1800-luvun Suomessa

Olavi K. Fält, Menneisyys nykyisyyden palveluksessa: bushidô kansallisen identiteetin rakentajana 1800-luvun lopun Japanissa

Antti Räihä ja Petri Karonen, Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen. Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa

Kimmo Oikarinen ja Silja Kukka, ”Kyntää keihäs kädessä ja jousi olalla” – Historialliset romaanit aikansa kansallisen identiteetin rakentajina

Saila Leukumaa-Autto, Kaarel ja Linda Eenpalun rooli kansallistunteen rakentamisessa Pätsin aikakauden Virossa 1934–1940

Kari Alenius, Historian paluu Viron kansallisen identiteetin rakentajaksi. Teoksen Kodu lugu I–II (1989) välittämä tulkinta menneisyydestä

 

 

4.12.2017