FARAVID 33/2009
 

Lyhennelmä:

Juha Saunavaara, Tuulen viemää - Inukai Takeru () ja Narahashi Wataru () miehityspolitiikan pyörteissä

Vuoristorata on kuvaava määritelmä Inukai Takerun ja Narahashi Watarun poliittisen uran kehityksestä liittoutuneiden Japanin miehityksen kahtenakymmenenä ensimmäisenä kuukautena. Vaikka sekä Inukai että Narahashi nähtiin aluksi miehityksen tavoitteiden mukaisina toimijoina, joutuivat he poliittisten puhdistusten kohteeksi japanilaisia konservatiivisia puolueita koskeneen politiikan muuttuessa keväällä 1947.

Narahashin läheiset suhteet ja yhteistyö merkittävien miehitysviranomaisten kanssa ovat jääneet vähälle huomiolle miehityshallinnon historiaa kirjoitettaessa. Inukaissa nähtiin syksyllä 1946 potentiaalinen konservatiivisen puoluekentän uudistaja, mutta jäljet hänen toiminnan aiheuttamasta optimismista miehittäjien keskuudessa ovat niin ikään jääneet tallentumatta miehityksen kulkua esitteleviin teoksiin.

Tämä artikkeli esittelee paitsi kahden merkittävän japanilaisen poliitikon suhdetta miehitysviranomaisiin, myös laajemmin miehityshallinnon mahdollisuuksia ja halua ohjailla japanilaisten konservatiivisten puolueiden kehitystä. Samalla kun kenraali Douglas MacArthurin johtamat miehitysjoukot pitivät yllä puhtoista kulissia Japanin demokratisoimiseen tähtäävän projektin menestyksellisyydestä, harjoitti se ulkoparlamentaarista kulissien takaista ohjailua. Kuten Inukain ja Narahashin tapaukset osoittavat, puoluetovereilta tai äänestäjäkunnalta saatu poliittisen toiminnan mandaatti oli riistettävissä, jos mandaatin haltijat eivät mahtuneet miehittäjien puolueita koskeneisiin suunnitelmiin.

 

Faravid 33/2009

 

04.09.2011