FARAVID 33/2009
 
Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXIII.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y., Rovaniemi 2009, 376 s. Mv-kuvitus.

Kirjoittajat ja artikkelit:


Tutkimusartikkelit


Janne Ikäheimo,
The Context of the Kierikki Copper Knife: a Reappraisal

Sanna Lipponen,
Vaatetus etruskien hautamaalauksissa
Summary: Sanna Lipponen, Clothing in the chamber tombs in Tarquinia

Marika Rauhala,
The Greek Recognition of the Religious Other After the Persian Wars

Anssi Mäkinen,
Veroluvut Lappeen kihlakunnassa 1580 - 1600 verotuksen muutosten ilmentajinä
Summary: Anssi Mäkinen, Tax counts as indicators of tax changes in the district of Lappee, 1580 – 1600

Marja Vuorinen,
Contact Becomes Conflict: Nobility as a Counter-Image of the Aspiring 19th Century Bourgeoisie

Jouko Vahtola,
Suomen mäkihyppyurheilun synty (1885 - 1907)
Summary: Jouko Vahtola, The birth of ski jumping in Finland

Michel S. Beaulieu,
Finnish Kanadalainen Sosialismi: Towards an Understanding of Finnish-Canadian Socialist Activity, 1900 - 1935

Kari Alenius,
Two Shades of Totalitarianism. Socialist and National-Socialist Policy towards Civil Activity in Estonia, 1940 - 1944
Yhteenveto: Kari Alenius, Kaksi totalitarismin vivahdetta. Sosialistinen ja kansallissosialistinen suhtautuminen kansalaistoimintaan Virossa 1940 – 1944

Anna Tauriainen,
Puute, tilaisuudet ja tekijät: syitä omaisuus- ja säännöstelyrikollisuuden nousuun Oulussa vuosina 1939 - 1945
Summary: Anna Tauriainen, Shortage, Opportunities and Perpetrators: Factors Behind the Rise in Property and Rationing Crimes in Oulu in the Years 1939 – 1945

Juhani Tasihin,
Erik Heinrichsin kovennettu karkurien käsittelykäsky 20.6.1944 ja sen seuraukset
Summary: Juhani Tasihin, Erik Heinrichs’ June 20th 1944 order enhancing steps taken against deserters and its consequences.

Anna Leinonen,
Sosialisoimiskomitea ja Suomen talouselaman suunta
Summary: Anna Leinonen, Socialization Committee and the direction of Finland’s economy

Juha Saunavaara,
Gone with the Wind - Inukai Takeru () and Narahashi Wataru () in the Whirl of the Early Occupation Policy
Lyhennelmä: Juha Saunavaara, Tuulen viemää - Inukai Takeru ja Narahashi Wataru miehityspolitiikan pyörteissä

Tuula Okkonen,
Control, Dominance and Educational Policy in the Post-war World

Tytti Isohookana-Asunmaa,
Kostamus - esimerkki politiikan ja kaupan toisiinsa kietoutumisesta
Summary: Tytti Isohookana-Asunmaa, Kostamus – an example of intertwining of politics and trade

Henry Oinas-Kukkonen, Jouni Similä & Petri Pulli,
Main Threads of ICT Innovation in Oulu in 1960 - 1990


Tutkimuskysymykset ja teoriat


Jari Okkonen,
Moneen kertaan hukattu - ajatuksia arkeologisesta tiedosta, tulkinnasta ja rautakautisesta kirveestä
Summary: Jari Okkonen, Repeatedly lost – some thoughts on archaeological information, its interpretation and Iron Age axes


Katsaukset


Olavi K. Fält,
Idän ja lännen suhteet globalisaatiokehityksessä
Summary: Olavi K. Fält, East-West relations during the growth of globalization

Titta Kallio-Seppä, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen, Risto Nurmi,
Rajan ja tilan muutokset Pohjois-Suomessa vuoden 1809 jälkeen
Summary: Titta Kallio-Seppä, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen, Risto Nurmi, Changes in borders and space in northern Finland after 1809

Veli-Pekka Lehtola,
Lappalaiskaravaanit harhateillä, kulttuurilähettiläät kiertueella? Saamelaiset Euroopan näyttamöillä ja eläintarhoissa
Summary: Veli-Pekka Lehtola, Lapp caravans off the path, cultural envoys on tour? Performing Sámi culture in anthropological exhibitions at the beginning of the 20th century

Kari Alenius,
Lapin luonnon lumoissa - ja varjossa. Postimerkkien välittämä kuva pohjoisesta Suomesta
Summary: Kari Alenius, Under the spell of Lapland’s nature – and in the shadow of it. The image of Northern Finland conveyed by Finnish postage stamps
 

 

30.12.2013