FARAVID 35/2011
 
Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXV.

Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y., Rovaniemi 2011, 258 s. Mv-kuvitus.

Kirjoittajat ja artikkelit:


Tutkimusartikkelit

Matti Mäntylä,
Halotut talot, autiot tilat. Uudistilojen elinkelpoisuus Pyhäjoen pitäjän Haapajärven kappeliseurakunnassa Ruotsin vallan ajan lopulla
Summary: The viability of new farms in the late 18th century in the chapelry of Haapajärvi, Pyhäjoki parish

Olavi K. Fält,
European city in Japan: Leisure-time activities among Western inhabitants of Yokohama in 1874 and the impact of climate conditions on them
Tiivistelmä

Jari Okkonen – Jukka Heikkilä,
Pohjois-Suomen kalapatojen arkeologiaa – Havaintoja viidestä sisävesikohteesta
Summary: Observations at five fish weir sites in Northern Finland

Tiina Saukko,v Riutulan lastenkoti ja saamelaislasten suomalaistaminen Inarissa 1900-luvun alussa
Summary: The Riutula Children’s Home and the Finlandization of Lappish Children in Inari in Early 1900s

Kari Alenius,
Maailmansodan hävinneen suurvallan vähemmistöpoliittiset strategiat: Saksa, lainsäädäntö ja kansalliset vähemmistöt vuosina 1918–1919
Summary: Germany, legislation, and national minorities, 1918–1919

Jarmo Pulkkinen,
”Täällä on niin jättiläismitassa kaikki ja työmaa niin suuri” – agronomi Rosenqvist AIV-menetelmän myyntimiehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa
Summary: ”Everything here is on a gigantic scale and the field of activity so wide” – Agronomist Rosenqvist as an AIV-method salesman in the United States and Canada

Henry Oinas-Kukkonen,
Alaskan ”Uusi Suomi” turvasatamaksi talvisodan pakolaisille
Summary: ”New Finland” in Alaska: imaginations about a safe haven for the Winter War refugees

Kalle Korpi,
Todt-Organisaatio ja Pohjois-Suomen rintama 1941–1942

Jari Okkonen – Tuula Okkonen,
The US Military Documents of Occupied Japan and the Missing Sinanthropus Pekinensis
Tiivistelmä: Kadonneet Sinanthropus pekinensiksen fossiilit yhdysvaltalaisissa Japanin miehityshallinnon asiakirjoissa

Kari Alenius,
Neuvostoliitto paljastaa pahan juonet. Neuvostoretoriikka YK:n turvallisuusneuvostossa Palestiinan kriisin yhteydessä 1948
Summary: The Soviet Union “Uncovers an Evil Plot”. Soviet Rhetoric in the UN Security Council during the Palestinian Crisis of 1948

Annu Hanhela,
Merikoskikerho – oululaisen kulttuurielämän vilkastuttaja
Summary: Merikoskikerho – Enlivening the Cultural Life in OuluTutkimuskysymykset ja teoriat

Janne Ikäheimo,
Comment on bone combustion experiments: roll the bones?

Jari-Matti Kuusela – Jasse Tiilikkala – Riku-Ville Vaske – Jari Okkonen,
Keskus-periferiamalli Pohjois-Suomen rautakauden asutusdynamiikan tarkastelun apuna
Summary: Centre-periphery -model used to study the Iron Age settlement dynamics in Northern Finland

Jari-Matti Kuusela – Juha Saunavaara,
Ajatuksia päätöksenteosta arkeologian ja historian tutkimuskohteena
Summary: Thoughts on decision making as a subject of study in history and archaeology

Janne Ikäheimo,
Uusmuinaisjäännökset turistirysinä Perämeren itärannalla – kivikuvio, kirkko vai valtamerilaiva?
Summary: Reconstructions as tourist magnets on the eastern shore of the Gulf of Bothnia – stone maze, medieval church or transatlantic cruiser?Katsaukset


Jouko Vahtola,
Haukiputaan asutuksen synty

Jouko Vahtola,
Talvisodan synty Oulun varuskunnassa 1939
 

 

30.12.2013