POHJOIS-SUOMEN HISTORIALLINEN YHDISTYS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pohjois-Suomessa tehtävää ja siihen kohdistuvaa historiatieteellistä, arkeologista ja kansatieteellistä tutkimusta.

Julkaisutoiminnan lisäksi yhdistys järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Suomea. Tieteellisiä artikkeleita sisältävä aikakauskirja Faravid on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien.

Studia Historica Septentrionalia -sarjassa on vuoden 2023 loppuun mennessä julkaistu 89 teosta. Vuonna 1978 aloitetussa sarjassa julkaistaan etupäässä historia-alan väitöskirjoja ja muuta alan korkeatasoista tutkimusta. Pääosa on monografioita, joiden lisäksi julkaistaan myös artikkeleista koostuvia tieteellisiä kokoomateoksia.

PSHY:n julkaisusarjoja ovat myös lähdejulkaisu Documenta Septentrionalia, arkeologista tutkimusta sisältävä Studia Archaeologica Septentrionalia ja kartografia-aiheinen Monumenta Cartographica Septentrionalia.

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, ainais-, kannattaja-, tutkija-, kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniä. Jäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen toiminnasta päätetään hallituksen koolle kutsumissa vuosikokouksissa: kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille ja niitä pyritään järjestämään eri puolilla Pohjois-Suomea hallituksen päätöksen mukaan.