FARAVID 31/2007
 
Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXI.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys r.y., Rovaniemi 2007, 307 s. Mv-kuvitus.

Kirjoittajat ja artikkelit:


Olavi K. Fält,
In memoriam Kyösti Julku


Tutkimusartikkelit

Anna-Kaisa Puputti,
Ruuanjätteitä tunkiolla. Oulun Pikisaaren kesän 2006 kaivausten eläinluulöydöt
Summary: Anna-Kaisa Puputti, Food refuse in a midden. Animal bone finds from Oulu Pikisaari 2006 excavation

Matti Leiviskä,
Vanhan Salon pitäjän kylännimet
Summary: Matti Leiviskä, The village place names in the old Salo parish

Ritva Kylli,
”Neulomisessa ovat tytöt taitavat”. Saamelaisnainen 1800-luvun Utsjoella
Summary: Ritva Kylli, ”Girls know how to knit well”. The Sami Women in 19th-century Utsjoki

Marjatta Aittola,
Ulkolähetystyön synty lestadiolaisessa uusheräyksessä
Summary: Marjatta Aittola, The birth of foreign mission work in a branch of the Laestadian movement called the Laestadian New Religious Revival

Essi Tiittanen,
Juopottelua, siveettömyyttä ja pikkurikollisuutta. Irtolaisten elämää kieltolakiajan Oulussa
Summary: Essi Tiittanen, Drinking, immorality and minor offences. Vagrant life in Oulu during the prohibition period

Kari Alenius,
Politics of Positive Isolation. The New Eastern Territories and the Estonian-Russian Relations in Estonia, 1921–1922

Tiit Lauk,
Jazz Development in Estonia and Finland in 1920–1945

Juha Saunavaara,
Rejected: Japanese Conservative Parties in Occupation Planning
Tiivistelmä: Juha Saunavaara, Hylätyt – Japanilaiset konservatiivipuolueet ja miehityksen suunnittelu


Tutkimuskysymykset ja teoriat

Jarmo Pulkkinen,
Body Politic, Clockwork State and Social Contract. Metaphor in Early Modern Political Theory

Henry Oinas-Kukkonen & Mikko Myllykangas,
Verkostoteoria historiantutkimuksessa USA-Nosaka-verkoston analyysin valossa
Summary: Henry Oinas-Kukkonen & Mikko Myllykangas, Network theory in historical research: approaching the US–Nosaka network through network theory

David Ratz,
The Study of Historical Images

Olavi K. Fält,
Historiallisen mielikuvatutkimuksen teoreettiset juuret
Summary: Olavi K. Fält, Theoretical roots of the study of historic mental images

Olavi K. Fält,
Eurooppalaisen ja itäaasialaisen periodisaation erot ja yhtäläisyydet
Summary: Olavi K. Fält, Differences between and similarities of European and East Asian periodisation


Lähdeanalyysit

Eero Jarva,
Pureva etruskidemoni Sarteanon (Italia) hautamaalauksissa
Summary: Eero Jarva, A Mordant Etruscan Demon in the Tomb Paintings at Sarteano (Italy)

Timo Sironen,
Olof Hermelinin Hecatompolis Suionum -runokokoelman Oulu-runo (69) kaikkine konteksteineen

Jouko Vahtola,
Pakolaisina Vienasta Pohjois-Suomeen 85 vuotta sitten


Kirja-arvostelut

Kari Alenius,
Perusteos suomalaisen sotataidon kehityksestä itsenäisyyden alkuvuosina

Kari Alenius,
Tiivis, upeasti kuvitettu tietopaketti Viron vapaussodasta
 

 

30.12.2013