Uusia julkaisuja historiakulttuurista sekä Latvian ja Suomen välisistä suhteista

Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen sarjoissa on ilmestynyt loppuvuodesta kaksi uutta teosta.

Faravid-aikakauskirjan numeron 52/2021 teemana on historiakulttuuri, joka laajassa merkityksessään käsittää kaikki ne tavat ja muodot, joiden kautta ihmiset kohtaavat menneisyyden. Kirjoittajat tarkastelevat artikkeleissaan historiakulttuuria monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Teemanumeron vierailevana toimittajana on toiminut professori Jouni-Matti Kuukkanen Oulun yliopistosta.

26.1.2021 tuli kuluneeksi sata vuotta Latvian ja Suomen välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta. Satavuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin 4.2.2021 kaksiosainen virtuaalitapahtuma, joka koostui paneelikeskustelusta ja historiaseminaarista. Historiaseminaarissa pidettyjen esitelmien pohjalta laaditut tieteelliset artikkelit on nyt julkaistu kokoomateoksessa ”Näkökulmia latvialais-suomalaisiin suhteisiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä – Perspectives on Latvian-Finnish Relations in the Early 20th Century” Studia Historica Septentrionalia -sarjassa.

Molemmat julkaisut ovat tilattavissa Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen verkkokaupasta. Faravid-aikakauskirja löytyy lisäksi avoimena verkkojulkaisuna osoitteessa faravid.journal.fi.