Faravid hakee tutkimusartikkeleita, katsauksia ja kirja-arvioita

Faravid on Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry:n (PSHY) julkaisema historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien. Nykyisin Faravid ilmestyy kahdesti vuodessa sekä painettuna versiona tilaajille että välittömästi avoimena verkkojulkaisuna Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa.

Faravidiin ovat tervetulleita historian ja arkeologian alaan liittyvät tutkimusartikkelit, katsaukset, kirja-arviot ja keskustelupuheenvuorot ilman temaattisia rajoituksia. Faravid on vertaisarvioitu ja Jufo 1 -luokiteltu.

Julkaisukielet ovat suomi, englanti, saksa ja ruotsi. Kaikista artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi.

Toimitus ottaa vastaan artikkeliehdotuksia vuoden 2024 ensimmäiseen numeroon 1.12.2023 saakka. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset jätetään Open Journals Systems -alustan kautta (yhteydenotot ongelmatilanteissa: maria.julku@oulu.fi).

Lisätietoja (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta https://faravid.journal.fi/.