Artikkelipyyntö: Erikoisnumero ”Antiikki ja sen jälkivaikutus” Faravid-aikakauskirjassa

Antiikin maailmaa käsittelevä erikoisnumero kattaa ajallisesti Kreikan arkaaisen, klassisen ja hellenistisen kauden sekä Rooman tasavallan, keisariajan ja myöhäisantiikin. Artikkeli voi käsitellä epigrafiikkaa, papyrologiaa, numismatiikkaa, klassillista filologiaa, kirjallisuutta, taidehistoriaa tai klassista arkeologiaa. Voit lähestyä antiikkia esimerkiksi sosiaalihistorian, sotahistorian, aatehistorian, talouden tai uskonnon näkökulmasta. Koska erikoisnumero kattaa myös antiikin jälkivaikutuksen, artikkelisi voi käsitellä sitä, miten antiikin historiaa tai myyttejä on käytetty myöhempinä aikakausina. Tällöin lähdeaineistona voidaan hyödyntää vaikkapa 1900–2000-luvun elokuvia, tv-sarjoja, videopelejä tai lauluntekstejä. On toivottavaa, että antiikin maailmaa ja sen jälkivaikutusta lähestytään poikkitieteellisestä näkökulmasta, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sekä kirjallisen että kuvallisen lähdeaineiston analysointia.

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan erikoisnumeroon, lähetä artikkelin abstrakti sähköpostilla (jaakkojuhani.peltonen@tuni.fi sekä jussi.2.rantala@tuni.fi) viimeistään 29.2.2024. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Teemanumeroon valitut valmiit artikkelikäsikirjoitukset pyydetään lähettämään Faravidin toimitukselle (vierailevina toimittajina FT Jaakkojuhani Peltonen ja FT Jussi Rantala Tampereen yliopistosta) Open Journals Systems -alustan kautta (https://faravid.journal.fi/; yhteydenotot ongelmatilanteissa: maria.julku@oulu.fi) viimeistään 30.9.2024. Käsikirjoitusten arviointiprosessi viedään läpi syksyn 2024 aikana, ja numero ilmestyy keväällä 2025.

Erikoisnumeron julkaisukielet ovat suomi ja englanti. Kaikista artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi. Lisätietoja (mm. tarkemmat ohjeet kirjoittajille) osoitteesta https://faravid.journal.fi/.